Skolinspektionen stänger skola i Nyköping

Ett skolföretag i Nyköping har fått sitt tillstånd att bedriva skolverksamhet indraget. Nu kan 60 barn behöva byta skola.

Albin Bohlin

Under tisdagen meddelade Skolinspektionen att Båktorp AB:s tillstånd att bedriva skolverksamhet dras tillbaka den 20 juni 2024. Norrköpingsföretaget driver en högstadieskola och ett HVB-hem.

De brister som Skolinspektionen har påpekat är bland annat att undervisningen inte har bedrivits av lärare, att innehållet och omfattningen av undervisningen har varit bristfällig i flera ämnen och att elevers frånvaro har utretts bristfälligt.

De elever som går på skolan kommer att erbjudas plats på kommunala skolor i elevernas hemkommuner. Företaget har möjlighet att överklaga beslutet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00