Om  
Anna Jardfeldt

Nu är ny PRV-gd utsedd

Sedan i mars har Thomas Pålsson varit tillförordnad generaldirektör för Patent- och registreringsverket, PRV. Nu har regeringen utsett en ordinarie på posten.

0:000:00