De får representera Sveriges unga i FN

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, har i uppdrag att utse ungdomsrepresentanter internationella beslutssammanhang. Nu har två representanter utsetts, en till FN:s klimatkonferens COP29 och en till Svenska Unescorådet.

0:000:00