Yrkeshögskolans effektivitet granskas

UTBILDNINGSFORM. Yrkeshögskolan ska granskas av Riksrevisionen. Det finns inga tydliga signaler på att det inte skulle fungera bra, men effektivitet och styrning ska ses över i granskningen.

Riksrevisionen har nu beslutat att yrkeshögskolan ska granskas. Fokuset är om yrkeshögskolan når målen om effektivitet och styrning. Enligt riksdagens mål, ska utbildningsformen motsvara arbetslivets behov, bidra till ekonomisk tillväxt, ha utbildningar med hög kvalitet och att statens resurser används effektivt till detta.

– Yrkeshögskolan har en viktig roll för att motverka brist på yrkeskompetens. Vi har inga tydliga indikationer på det inte fungerar bra men genomför granskningen eftersom verksamheten är så betydelsefull och uppdraget komplext, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Yrkeshögskolan har expanderat från cirka 40 000 studerande år 2009 till cirka 60 000 under 2019, och ska öka ytterligare till 2022.

Login