Debatt

Westerholm: "Fördomar leder till ofrihet och ohälsa"

DEBATT. Många hbtq-personer utsätts för våld, diskriminering och fördomar, vilket leder till ofrihet och ohälsa. Liberalernas mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person, skriver Liberalernas Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm
Barbro WesterholmFoto: Liberalerna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Barbro Westerholm (L)
riksdagsledamot för Liberalerna
 

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Hbtq-frågor ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och kampen fortsätter. Sverige har kommit en bra bit på vägen.

Förtryck och fördomar

När jag började arbeta med dessa frågor ansågs homosexualitet vara en sjukdom. Idag kan par av samma kön ingå äktenskap, har lagligt stöd för att adoptera barn samt rätt att få tillgång till assisterad befruktning. Hbtq-personer omfattas av ett brett lagskydd mot diskriminering och hatbrott, och kravet på sterilisering i samband med ändrad juridisk könstillhörighet har avskaffats.

Trots framstegen finns det mycket kvar att göra. För många hbtq-personer känns det omöjligt att leva ett öppet liv. Många utsätts för våld, diskriminering, fördomar och andra kränkningar. Förtryck och fördomar leder till ofrihet och ohälsa. Hbtq-personer som grupp har en sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort.

Hbtq-certifieringar

Det borde vara självklart att alla människor ska bli bemötta med jämlika villkor i skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter, äldreomsorg och alla andra verksamheter. Hbtq-personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga. Men så är inte fallet.

Hbtq-personer som grupp har en sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort.

Barbro Westerholm (L)

Det krävs bland annat ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor i offentlig verksamhet. RFSL:s initiativ till hbtq-certifieringar av olika verksamheter och olika utbildningar är ett bra exempel, men även andra former av utbildningssatsningar och kompetenshöjande åtgärder behövs.

Höja kunskapen 

En del verksamhetsspecifika åtgärder kan nämnas. På skolområdet måste sexualundervisningen tydligare innefatta frågor om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Blivande lärare ska få möjligheten att få fördjupad kunskap i dessa frågor.

Hälso- och sjukvården måste beakta hbtq-frågorna i sitt arbete, inte minst för att få bukt på den psykiska ohälsan. De måste vidare arbeta för preventiva riktade insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens villkor och levnadsförhållanden. Detta i syfte att minska skillnader i ohälsa mellan hbtq-personer och övriga. Slutligen välkomnar jag förekomsten av äldreboenden med hbtq-profil.

Öka friheten

Jag och Liberalerna anser att lagarna om könstillhörighet måste moderniseras för att öka friheten för unga transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön bör sänkas till 15 års ålder. Införandet av en könsneutral föräldraskapspresumtion bör ses över och altruistiskt värdmoderskap ska möjliggöras om både barnet och kvinnan som föder barnet har ett starkt rättsligt skydd.

Mänskliga rättigheter 

Den svenska skärpningen av asylrätten gör det svårare för hbtq-personer att stanna kvar i Sverige, även om de i hemlandet riskerar allvarlig förföljelse. På det internationella planet ser vi nämligen länder som anser att samkönad kärlek är ett brott och länder som genom nationell lagstiftning allvarligt inskränker hbtq-personers rättigheter. Därför är både nationella och internationella åtgärder viktiga.

För Sveriges internationella arbete är det viktigt att arbetet för hbtq-personers rättigheter är en integrerad del av det internationella arbetet för de mänskliga rättigheterna i stort. Jag skulle vilja att hbtq-frågor betraktas som en prioriterad del av demokratibiståndet och att det svenska stödet stegvis trappas upp för dessa frågor.

Sätta ner foten

EU-samarbetet har förstärkt hbtq-rättigheter, men trots det stödjer EU:s lagar fortfarande inte den samkönade familjen fullt ut. Detta måste förändras. EU måste få bättre möjligheter att sätta ner foten mot medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. De europeiska lagarna mot diskriminering måste omfatta alla hbtq-personer.

Liberalernas mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person.

Nämnda personer

Barbro Westerholm

Tidigare ordförande Liberala seniorer, riksdagsledamot (L), generaldirektör Socialstyrelsen
Med. dr (Karolinska institutet, 1964)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024