Utredning ska göra det lättare att stänga av brottsliga studenter

DIREKTIV. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över möjligheterna att stänga av studenter från statliga lärosäten. Även kontroll av belastningsregister vid antagning ska ses över.

Senaste åren har flera fall uppmärksammats där studenter har dömts för grova brott, men de har ändå inte stängts av från sina utbildningar. I flera fall nekas lärosäten att stänga av studenter av Högskolans avskiljandenämnd, som är ansvarig för prövningarna.

Enligt den lag som Högskolans avskiljandenämnd arbetar utifrån i dag, så krävs det att brottet är så pass allvarligt att det ger minst ett års fängelse. Detta leder till att studenter kan studera kvar på en vårdutbildning, trots att de dömts för exempelvis barnpornografibrott.

Handlar om trygghet

Nu tillsätter Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, en utredning för att se över detta.

– Det här handlar bland annat om behovet av trygghet, såväl för andra studenter och lärare som för personer som studenterna kan komma att möta i en kommande yrkesroll, säger hon i ett pressmeddelande.

Särskild utredare är Ulrika Söderqvist som är kanslichef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. 

Utredningen ska också se över om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar. Samt om kontroll av belastningsregister bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

Forrige artikel Wallenskog vill se lagändring och ny typ av statsbidrag för skolan Wallenskog vill se lagändring och ny typ av statsbidrag för skolan Næste artikel Delade meningar om pedagogisk omsorg ska få finnas kvar Delade meningar om pedagogisk omsorg ska få finnas kvar