Utredning om minskad administration för lärare

Per-Anders Sjögren

UTBILDNING. Skolverket får i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Målet är att få bättre undervisning och skickligare lärare. Programmet ska bland annat fokusera på tydligare insatser när det gäller kompetensutveckling, användningen av IT i undervisningen och att minska lärare och rektorers administrativa börda.

 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00