Utbyggd utbildning för fångar

RÄTTSVÄSEN. Fångar som saknar fullständig gymnasieutbildning ska kunna erbjudas en kompletterande utbildning. Regeringen kommer att ge Kriminalvården i uppdrag att granska hur det kan genomföras.

Per-Anders Sjögren

Tidigare i år lämnade Riksrevisionen en rapport om insatserna för att hindra återfall i brott. Slutsatsen var att arbetet kan bli effektivare, mer individanpassat och bättre samordnat. I sitt svar på granskningen håller regeringen med om stora delar av revisorernas synpunkter. Bland annat rekommenderade Riksrevisionen att det ska bli obligatoriskt för Kriminalvården att erbjuda kompletterande utbildning för dem som saknar fullständig gymnasieutbildning. Enligt granskningen har bara var femte av Kriminalvårdens klienter, intagna i fängelser och de inom frivården, fullföljt en gymnasieutbildning.

Utbildning är en åtgärd som kan förebygga återfall i brott och intagna med oavslutad skolgång bör därför erbjudas kompletterande gymnasieutbildning, konstaterar regeringen.

Regeringen avser att ge Kriminalvården i uppdrag att utreda förutsättningarna för att myndigheten ska kunna erbjuda kompletterande utbildning i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer, skriver regeringen.

Dokumentation

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00