Uppgörelse: Professionsprogram för lärare och stopp för nya religiösa friskolor

REGERINGSBILDNING. C, L, S och MP har kommit fram till ett utkast som kan ligga till grund för en ny regering. Inom utbildningspolitiken har partierna kommit överens om etableringsstopp av religiösa friskolor, ämnesbetyg, professionsprogram för lärare och ett förbud att driva vidare frågan om vinstförbud för friskolor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillåts bilda regering under kommande mandatperiod, genom ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna som ska hålla alla fyra år. Så lyder utkastet om en överenskommelse mellan de fyra partierna som partiledaren Annie Lööf (C) presenterade under fredagseftermiddagen. 

I överenskommelsen finns ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Socialdemokraterna gick till val på ett totalförbud för religiösa friskolor. Men nu verkar S få nöja sig med Liberalernas hållning om ett etableringstopp. 

De fyra partierna har enats om att man ska ta fram ett beslutsunderlag som ska möjliggöra ett förstatligande av skolans huvudmannaskap. Men denna skrivning är utan tidsramar för varken ett färdigt beslutsunderlag eller en uppskattning av när huvudmannaskapet kan bli statligt. 

Login