Debatt

Sveriges ställning som forskarnation riskerar att hotas

Det behövs ett svenskt forskningsprogram för life science, för att främja industriell forskning i samverkan med akademin. Annars riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft och vår starka ställning som ledande kunskapsnation hotas, skriver fyra företrädare för life science-industrin.

”Vi anser därför att regeringen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen bör ge ett uppdrag om ett FoI-program för life science, med industriperspektivet som ledstjärna i utformningen av programmet”, skriver debattörerna.
”Vi anser därför att regeringen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen bör ge ett uppdrag om ett FoI-program för life science, med industriperspektivet som ledstjärna i utformningen av programmet”, skriver debattörerna.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Life science är inte den mest kända grenen i Sveriges näringsliv. Den riskerar därför att underskattas och avfärdas som en mindre, specialiserad expertbransch.

Inget kunde vara mer fel. Life science är en stor och bred näringsgren, med en enormt positiv påverkan för såväl patienter och forskning, som ekonomi och arbetsmarknad.

Samtliga skribenter

Jessica Martinsson
Vd SwedenBIO

Jonas Hagelqvist
Vd IKEM

Karolina Antonov
Tf. vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen


Anna Lefevre Skjöldebrand
Vd Swedish Medtech

Miljontals patienter i Sverige, och i hela världen, som drabbats av olika typer av sjukdomar får dagligen behandling med hjälp av de produkter som forskats fram i life science-branschen.

Sveriges tredje största exportvara 

Det finns 4 000 life science-företag i Sverige, som sysselsätter 56 000 personer. Branschens omsättning i Sverige ligger på 385 miljarder kronor per år. Det är mer än tre gånger så mycket som staten lägger på hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Life science-branschen är också viktig för svensk export. Medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges tredje största exportvara, före svenska basnäringar som stål och skog.

Tyvärr sker just den sammanblandningen från statligt håll, vilket resulterar i att statliga utlysningar och forskningsprogram inte är utformade för att främja excellent, industridriven life science-forskning i samverkan. 

Dessa framgångar ska dock inte tas för givna. Den internationella konkurrensen är knivskarp. För att Sverige ska förbli en stark life science-nation krävs det att alla länkar i kedjan av forskning, utveckling och produktion finns på plats och stärker varandra.

Den svenska hälso- och sjukvårdens möjligheter att utvecklas, effektiviseras och implementera innovation är oerhört viktiga frågor som kräver specifika insatser. Det ska dock inte blandas ihop med en annan viktig process för att förbättra människor hälsa, nämligen life science-branschens förmåga att forska fram innovationer.

Tyvärr sker just den sammanblandningen från statligt håll, vilket resulterar i att statliga utlysningar och forskningsprogram inte är utformade för att främja excellent, industridriven life science-forskning i samverkan. Man missar på det sättet det fundament som driver fram nya behandlingar och ny teknik som svensk och internationell hälso- och sjukvård är beroende av för att fungera, utvecklas och förbättra folkhälsan.

Ett konkret och färskt exempel på hur anslag till framstående life science-forskning i samverkan mellan industri och akademi helt uteblir är det statliga programmet Impact Innovation. Programmet beskrivs som ”Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet”, och drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Nu krävs det satsning 

Flera viktiga näringsgrenar, som gruvindustrin och teknikindustrin, beviljades anslag. Fordonsindustrin ingår sedan länge i ett liknande statligt program. För dessa branscher inser staten värdet av samverkan mellan industri och akademi.

Det är förstås både välförtjänt och viktigt att dessa näringsgrenar ingår i statliga forskningsprogram, men det krävs ett motsvarande program för life science-branschen. Det behövs för att fortsätta attrahera företag att investera i forskning i Sverige och bana väg för framtidens exportintäkter från innovationer för både nationell och global hälsa.

Vi anser därför att regeringen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen bör ge ett uppdrag om ett FoI-program för life science, med industriperspektivet som ledstjärna i utformningen av programmet.

Resultatet av ett sådant program kommer kunna visas upp som framgångar i den globala konkurrensen, och bli ett skyltfönster mot globala företagsledningar och investerare. Programmet kan leda till ny diagnostik och nya behandlingar, men också till nya teknologier, instrument och material som kan användas i forskning, utveckling och produktion.

Stort behov av statliga initiativ

En sektor som är så betydelsefull för både folkhälsan och ekonomin bör inte stå helt utanför de statliga forsknings- och innovationsprogrammen. Som en av Sveriges största exportsektorer, och landets mest forskningstäta industri, ser vi ett stort behov av statliga initiativ för att främja industriell forskning i samverkan med akademin.

Utan ett statligt FoI-program för den svenska life science-branschen riskerar de banbrytande forskningsprojekten att förläggas någon annanstans. EU och Sverige har redan tappat mark inom life science-forskning, där stora satsningar allt oftare hamnat i USA och Asien.

Ett viktigt steg för att vända den trenden är att staten kliver fram och möjliggör världsledande forskning i samverkan, stolt visar upp Sverige som ett life science-land att investera i.

Det är en lönsam investering som kommer betala sig i både nya skatteintäkter och nya jobb – men framför allt i form av bättre folkhälsa. Annars riskerar Sveriges starka ställning som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation hotas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00