Debatt

Svenskt Näringsliv: Tre vägar för att lösa lärarbristen

DEBATT. Det är hög tid att testa nya sätt att lösa lärarbristen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv, och lyfter fram tre kärnområden att titta närmare på för att hitta framtidens lärare och för att de ska lyckas i sin yrkesroll. 

Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert Svenskt Näringsliv
Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert Svenskt Näringsliv
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert Svenskt Näringsliv

Lärarbristen är inte ett problem som håller på att lösas, utan ett problem som alltjämt ökar i omfattning. Under allt för lång tid har det varit en för ensidig fokus på att stärka den akademiska acceptansen och höja professionens status. Lärarutbildningen är en yrkesutbildning. Det är hög tid att förflytta diskussionen till var vi ska att hitta framtidens lärare och vad som krävs för att dessa ska lyckas i sin yrkesroll. Med den utgångspunkten vill jag lyfta fram tre områden som särskilt viktiga att titta närmare på.

1. Fler vägar in i läraryrket

Det första är fler vägar in i läraryrket. Att förlita sig på att lärarutbildningen i huvudsak ska tillgodose behoven av framtida lärare är naivt. Det är långt ifrån tillräckligt. En viktig del av lösningen finns att hämta bland yrkesverksamma inom andra områden. Bland ingenjörer och ekonomer hörs ofta personer som säger sig vilja jobba som lärare. De vill däremot ofta inte göra det på heltid. Inte heller nödvändigtvis för alltid. Genom att skapa kombinationstjänster och göra det möjligt att gå in i och ur yrket skulle de här personerna tillgängliggöras för skolan. Det skulle förutom fler lärare också medföra ett tillskott på kompetenser och erfarenheter från yrkeslivet utanför skolan, något som skulle vara mycket värdefullt för eleverna.

2. Differentierad lönesättning

Det andra är en differentierad lönesättning. Statistik från OECD visar att ingångslönerna för lärare i Sverige är konkurrenskraftiga men att yrkesverksamma lärare har mycket små möjligheter att påverka den egna lönen. Den senare nämns ofta som ett skäl till att välja bort läraryrket. Ska vi kunna attrahera duktiga personer som lärare och behålla dem måste det ges möjligheter att kunna påverka sin egen situation. Inför tydligare karriärvägar och ge lön efter prestation. En ökad lönespridning är central för att främja tillgången på duktiga lärare.

3. Lärares status

Det tredje är lärares status. Det har delvis med lön att göra men är mer komplicerat än så. Det handlar framförallt om synen på yrket. Idag finns en mycket negativ syn på lärarutbildningen som smetar av sig på yrkesrollen. För att ändra den behövs kraven såväl på att komma in på utbildningen som att genomföra den höjas. Att skjuta till fler platser utan att först stärka upp utbildningen riskerar försämra status ytterligare.

Elitutbildning som komplement

Dessutom behövs alternativ till lärarutbildningen. Det har lagts fram ett mycket bra förslag på en fristående elitutbildning på ett och ett halvt år som komplement till en ämnesexamen och som skulle utgöras av kurser i ledarskap, konflikthantering och retorik, sådant som är väsentligt för att bli framgångsrik som lärare. En sådan utbildning skulle även vara tilltalande för yrkesverksamma som vill sadla om eller för personer med ambitionen att ha en kombinationstjänst.  

Hög tid att testa nya vägar

Kommande generationer är beroende av att vi kan lösa lärarbristen. Trots att fler platser till lärarutbildningen hittills inte visat sig vara något framgångskoncept tillåts lärarutbildningen, så som den ser ut idag, expandera ytterligare. Det är hög tid att testa nya vägar. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera.

Dokumentation

Temadebatt: Lärarbristen

Det blir allt fler elever i den svenska skolan. Samtidigt kommer många lärare att gå i pension eller sluta av andra anledningar de kommande åren. Altinget inleder ett tema med debatt om lärarbristen.

Tidigare inlägg i debatten

Lärarförbundet: Vi lärare vet hur man löser lärarbristen
Läraryrket måste bli ett attraktivt framtidsyrke, och för att det ska lyckas måste lärare få större makt över sin egen yrkesutövning, mer tid till undervisning och högre löner, menar Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas Riksförbund: Om viljan finns kan lärarbristen lösas
Lärarnas löner måste upp till nivåer som visar att utbildning lönar sig. Samtidigt måste nya vägar prövas för att snabbt få in fler lärare i skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

SD: Svenska skolan bör dra lärdom från Singapore
Debatten om hur vi ska lösa dagens lärarbrist fokuserar på fel saker, menar Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Istället för att ta till vara på de lärare som lämnat läraryrket försöker man utbilda nya. Dessutom borde skolan styras av en myndighet med helhetsansvar, yrkesrollerna förtydligas och duktiga lärare belönas enligt Singaporemodellen.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

 E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00