Debatt

Svenska lärosätena utgör ett hot mot demokratin

Svenska lärosäten är inga kuddrum, där studenter behöver ”skyddas” från demokrati. Men på alldeles för många campusområden i Sverige är svaret ett direkt ”nej” när studentförbund vill besöka. Det är dags att släppa in demokratin, Sveriges lärosäten och studentkårer. Det skriver Simon Wallin, riksordförande Moderata studenter. 

”Svenska lärosäten måste nu ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa att de inte fostrar en generation av politiska analfabeter”, skriver debattören.
”Svenska lärosäten måste nu ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa att de inte fostrar en generation av politiska analfabeter”, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT, Privat
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges lärosäten och studentkårer har i flera år aktivt verkat för att göra akademin till en plats där studenter ska ”skyddas” från demokratin. I stället för att vara platser som främjar ett fritt demokratiskt samtal och upplysningens ideal behandlas campusen som ett stora kuddrum där ingen ska behöva ”utsättas” för politiska idéer.

Svenska lärosäten måste nu ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa att de inte fostrar en generation av politiska analfabeter.

Svagare än någonsin 

Friheten att diskutera, debattera och delta i demokratin på Sveriges campusområden är nu svagare än någonsin tidigare. När man som politiskt studentförbund – oavsett politiskt parti – vill komma in på ett av våra lärosäten för att ta demokratin till studenterna, möts man nästan alltid med motstånd. Ibland säger lärosätet nej direkt och ibland hänvisas man till studentkåren som i sin tur hänvisar till att de är ”partipolitiskt obundna” och därav blir man nekad. Hade man velat ändra på denna stadga genom att ställa upp i ett kårval så får man även där oftast ett nej, för de tillåter inte partipolitiska studentförbund att vara med.

På campus är demokratin redan död och begraven.

Det finns undantag från regeln. Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Karlstad universitet, för att nämna några, har studentkårer som tillåter studentförbund att ingå samarbetsavtal med kåren. Detta lyckas de göra trots att de också är ”partipolitiskt obundna”. Det är rimligt. Precis som polisen godkänner politiska manifestationer på det lokala torget kan lärosäten och studentkårer tillåta politiska ungdomsförbund att stå och kampanja utan att det innebär inte att de instämmer i politiken som ges uttryck för. Det innebär att de ställer upp för, och försvarar vår demokrati.

När du frågar studenter om de vet om att de är val i år så svarar den överväldigande majoriteten nej och en skrämmande mängd säger därefter att de inte tänker rösta ändå.

Ett inte helt ovanligt förfarande är att lärosätena först tillåter de politiska studentförbunden när de själva bjuder in till en ordnad debatt. Debatter är välkomna och vi uppmanar fler att anordna sådana – men ett fritt samtal och en fri idébildning måste kunna ske utan att det görs på de styrandes villkor.

Plutokrati i Örebro 

Örebro universitet är ett av de mest anmärkningsvärda fallen. Där tillåts endast politiska studentförbund att verka på campus om de betalar 1 000 kr per tillfälle. Här har demokratin förvandlats till en plutokrati där endast de rika har råd att delta. Den politiska organisationen med mest pengar är också den som kan vinna Örebros studenters röster.

I år är det val till Europaparlamentet. Den 9 juni 2024 ska svenska folket gå till valurnorna och rösta på det parti och den person som de vill ska representera dem. Trots detta förväntas endast cirka 55 procent av befolkningen gå och rösta. Bland åldrarna 18–29 år, den vanligaste åldern på campus, förväntas endast 44 procent delta i valet. När du frågar studenter om de vet om att de är val i år så svarar den överväldigande majoriteten nej och en skrämmande mängd säger därefter att de inte tänker rösta ändå.

Demokrati är inget vi kan ta för givet. I människans historia har snarare autokrati, förtryck och ofrihet varit normalläget. Våra förfäder kämpade för att få till det demokratiska system vi har i dag, med fria samtal, representativ demokrati och partiväsende. Vi måste kämpa för att värna den svenska demokratin. Sveriges lärosäten och studentkårer måste ta sitt ansvar och inte bara utbilda framtidens läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och lärare, utan också att ge dem möjlighet att komma i kontakt med demokratin.

Släpp in oss studentförbund på campus!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00