Studier på gymnasiet ska ge längre uppehållstillstånd

MIGRATION. Unga som har börjat studera på gymnasiet ska kunna få längre uppehållstillstånd, anser regeringen.

Per-Anders Sjögren

I ett utkast till lagrådsremiss vill regeringen se flera lagändringar som gör det möjligt för unga personer att stanna längre än vad som gäller i ett tillfälligt uppehållstillstånd. Detta för att personerna ska kunna avsluta sina gymnasiestudier.

Regeringens förslag innebär även att ensamkommande barn som ska utvisas eller avvisas, men där det inte kan ske på grund av brist på ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i fyra år.

Regeringens utkast till lagförslag ska nu skickas ut på remiss. Därefter ska regeringen återkomma med ett förslag som ska granskas av juristerna i Lagrådet, innan regeringen återkommer med ett skarpt lagförslag till riksdagen. Regeringens utgångspunkt är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juni 2017.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00