Debatt

”Studieförbunden har gjort en rejäl hemläxa”

Studieförbunden tolererar inget fusk och har därför tagit fram ett skarpt åtgärdsprogram. Men det finns två åtgärder som borde ligga överst på regeringens bord: ge en myndighet i uppdrag att genomföra statliga utvärderingar av folkbildningen och tillsätt en revisor i Folkbildningsrådet. Det skriver David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan.

”För att bedriva folkbildning av hög kvalitet krävs en god styrning och ett väl utvecklat kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen.”
”För att bedriva folkbildning av hög kvalitet krävs en god styrning och ett väl utvecklat kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen.”Foto: Leon/Unsplash
David Samuelsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I torsdags beslutade Riksrevisionen att granska kontrollen av statens stöd till studieförbunden och på onsdag 14 april överlämnar Folkbildningsrådet sin rapport om granskningen av studieförbundens verksamhet till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Vi är mycket positiva till att Riksrevisionen nu granskar kontrollen och uppföljningen av statsbidragen till studieförbunden. För Studieförbunden är det självklart att hela statsbidraget, alla pengarna, ska gå till folkbildning. Vi tolererar inget fusk.

Det förekommer grova överdrifter om storleken på oegentligheterna.

David Samuelsson
Studieförbunden i samverkan

Vi har lärt oss mycket

Inledningen var när flera studieförbund 2019 uppdagade en stor härva av bedrägerier på Järvafältet. Studieförbunden inledde ett systematiskt arbete för att upptäcka och motverka fusk och oegentligheter. Vi har gjort en genomgripande genomlysning av verksamheten och vi har lärt oss mycket.

Studieförbunden tog som branschorganisation tidigt initiativ till att granska verksamheten. Vi genomförde en utredning som tog fram riskfaktorer och lät PWC Forensics utveckla ett IT-system för att gå igenom all verksamhet – varje enskild individ, varje enskilt studietillfälle – i studieförbunden efter riskfaktorerna.

Folkbildningsrådet gav studieförbunden i uppdrag att genomföra en utökad granskning av åren 2017–2019. De olika studieförbundens register samkördes för första gången. Fall med riskfaktorer granskades, vilket ledde till att studietimmar ströks och en stor summa pengar gick tillbaka till Folkbildningsrådet. Mest fel uppdagades i musikverksamheten och samarbeten med föreningar.

”Grova överdrifter”

Det förekommer grova överdrifter om storleken på oegentligheterna. När studieförbunden nu granskat verksamheten mer noggrant än någonsin tidigare har vi hittat felaktigheter i några procent av verksamheten. Det är allvarligt och det ska vi åtgärda. Men ingenting i denna kontroll tyder på att det finns ytterligare fel i stor omfattning. Studieförbunden har gjort en rejäl hemläxa. Vi känner oss trygga i att vi i grunden står för en bra verksamhet som fyller viktiga funktioner i samhället för kultur, demokrati och bildning.

Ett åtgärdsprogram

Det finns dock ingen anledning att luta sig tillbaka – tvärtom. Därför har Studieförbunden tagit fram ett skarpt åtgärdsprogram.

Vi inför obligatorisk digital närvarokontroll genom e-listor med stöd för mobilt bank-id. Reglerna kring kostnadsersättning ska vara strama. Rutinerna inom musikverksamheten för att se till att ett band inte är anslutet till fler än ett studieförbund ska skärpas. Uppgifter om föreningar som samverkar med studieförbund ska dokumenteras noggrant. Studieförbunden och Folkbildningsrådet samarbetar med Polisens nationella operativa avdelning (Noa) för att förebygga, förhindra, identifiera och anmäla brottslighet. Studieförbunden inleder också ett mer långsiktigt arbete med att ta fram en kvalitetskod för studieförbunden.

För att bedriva folkbildning av hög kvalitet krävs en god styrning och ett väl utvecklat kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen. Vårt mål är en styrning som gör att det ska vara lätt att göra rätt.

Staten bör göra mer

Därutöver bör staten göra mer. Sedan 2014 finns riksdagsbeslut på att det ska genomföras en regelbunden statlig utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen ska undersöka hur syftet med bidragen till studieförbund och folkhögskolor uppfylls. Ingen myndighet har något sådant uppdrag.

Staten har även rätt att tillsätta en revisor i Folkbildningsrådet, vilket inte heller har gjorts. Dessa två åtgärder borde ligga överst på regeringens bord. Det är två tydliga vägar till bättre insyn och kontroll som kan genomföras omedelbart.

Bildning förenar Sverige

När pandemin är över kommer det att finnas ett enormt uppdämt behov för människor att samlas. Att träffas, fika, diskutera, skapa, göra saker och tillsammans bygga samhället bättre. Det som vi kallar folkbildning.

Hur kan vi stärka demokratin och få fler delaktiga? Hur kan vi göra något åt den psykiska ohälsan som finns i pandemins djupa fotspår? Och hur ska vi ta arbetet med digitaliseringen och klimatfrågan vidare?

Stora och viktiga frågor där studieförbunden har en klar och tydlig roll att spela. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. Bildning förenar Sverige.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops-Arnö.
jur. kand. (Stockholms uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00