Sträv ton när FOI kommenterar Försvarsmaktens råd

Forskning och teknikutveckling är gravt underfinansierat i det underlag som överbefälhavare Micael Bydén har lämnat över till regeringen. Det skriver Totalförsvarets forskningsinstitut i ett yttrande.

FOI har allvarliga invändningar mot att ÖB Micael Bydén inte har prioriterat forskningen nog i sitt underlag till regeringen.
FOI har allvarliga invändningar mot att ÖB Micael Bydén inte har prioriterat forskningen nog i sitt underlag till regeringen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

Nyligen lämnade överbefälhavare Micael Bydén över sina råd till regeringen om Försvarsmaktens framtida utveckling. Men när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ger sitt utlåtande om ÖB:s prioriteringar är det stundtals en mycket sträv ton i yttrandet.

Invändningarna gäller de delar i underlaget som rör forskning och teknikutveckling, det vill anslaget till forskning samt FOI:s förvaltningsanslag. Här har FOI ”allvarliga invändningar” angående Försvarsmaktens prioriteringar, enligt yttrandet.