Släkten viktig för barns utbildningsnivå

FORSKNING. Den sociala rörligheten i Sverige är mindre än vad som tidigare har varit känt. Det konstaterar författarna till en ny IFAU-rapport som tagit hänsyn till fler släktband än dem mellan föräldrar och barn.

Barn har i stor utsträckning liknande socioekonomisk ställning som sina föräldrar. Förändringen i utbildning, inkomst eller yrke mellan föräldrar och barn används ofta som ett mått på den så kallade sociala rörligheten. Rapport­författarna Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Mårten Palme har följt släkter över fyra generationer och kommit fram till att de mått som tidigare tagits fram för Sverige överskattar den sociala rörligheten.

– Vi vet sedan tidigare att barn ofta liknar sina föräldrar i till exempel utbildningsnivå. Vi visar att sambandet är starkare än vad vi tidigare trott när vi även räknar med släkten, inte bara föräldrar och barn utan även din ingifta faster eller mammas kusin, kommenterar  Adrian Adermon, av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

En analys av barns utbildningsnivå som endast tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå pekar på att ett barn vars föräldrar har gått fyra år längre i skolan i genomsnitt själv kommer gå cirka ett år längre i skolan. När rapport­författarna istället tar hänsyn till hela släktens utbildning, yrke och inkomst blir sambandet dubbelt så stort. Den sociala rörligheten i Sverige är alltså betydligt mindre än vad som tidigare varit känt.

Login