Debatt

SKR: Utan mer innovation och digitalisering kommer inte offentlig sektor klara sitt uppdrag

När arbetskraften inte räcker till krävs nya smarta lösningar och arbetssätt, som kan utföra välfärdstjänster och avlasta medarbetarna. Mot den bakgrunden är det oroväckande att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med sin frånvaro. Det skriver Anders Henriksson, Leif Sandberg och Peter Danielsson, SKR.

Alla vi som har och tar ansvar för välfärden behöver öka innovationstakten i det offentliga Sverige, skriver debattörerna.
Alla vi som har och tar ansvar för välfärden behöver öka innovationstakten i det offentliga Sverige, skriver debattörerna.Foto: SKR
Anders Henriksson
Leif Sandberg
Peter Danielsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk välfärd är en bärande del av det svenska välståndet och Sveriges utveckling. Bra utbildning för barn, unga och vuxna, god omsorg om barnen och de äldre, vård av hög kvalitet bidrar till vår konkurrenskraft och till ett bättre samhälle för alla. Men vi måste nu ta nästa steg för att utveckla välfärden.

Nya arbetssätt krävs

För att säkerställa morgondagens välfärd för våra invånare kommer landets kommuner och regioner behöva hitta nya arbetssätt och i vardagen använda potentialen i ny teknik. Alla vi som har och tar ansvar för välfärden behöver öka innovationstakten i det offentliga Sverige. När nu regeringen planerar för sin forsknings- och innovationsproposition så har den ett gyllene tillfälle att ta ledningen i det arbetet.

Bristen på vårdpersonal, lärare och annan viktig kompetens är välfärdens största utmaning. Det tillkommer 169 000 personer i arbetsför ålder de kommande tio åren. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft är mångdubbelt större och alla kommer inte att välja välfärdsyrken. När arbetskraften inte räcker till krävs nya smarta lösningar och arbetssätt, som både kan utföra välfärdstjänster och som kan avlasta medarbetarna exempelvis när det gäller administration.

Mot den bakgrunden är det oroväckande att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med sin frånvaro. Så har det varit i flera år och i regeringens senaste budget så minskar till och med anslagen till statens innovationsmyndighet Vinnova. Det gör fortsatta satsningar riktade till omställningen av offentlig sektor omöjliga.

Sverige backar in i framtiden

I en internationell jämförelse tappar Sverige digital mark. Från att ha varit ett land i framkant, faller vi nu bakåt. I den senaste rankingen från EU-kommissionens, Egovernment Benchmark, faller Sverige ytterligare till plats nummer 16 samtidigt som andra länder tar viktiga initiativ. Danmark har en imponerande utveckling. Norge har tagit fram en strategi för innovation i offentlig sektor som kopplas samman med forskningsbehoven inom kommun, region och stat. Och Finland sätter upp mål för hur stor andel av deras BNP som ska gå till investeringar för innovation och forskning. Sverige borde göra något liknande, i ställer fortsätter vi att backa in i framtiden.

I en internationell jämförelse tappar Sverige digital mark.

När SKR nu skickar in inspel till den nya forsknings- och innovationspolitiken till regeringen är vårt tydliga budskap att regeringen måste göra en långsiktig och strategisk satsning på innovation för offentlig sektor. Vi vill se:

  • Ett nytt innovationsprogram som fokuserar på hur digitalisering, AI och annan välfärdsteknik kan bidra till att lösa de utmaningar som invånare och medarbetare i kommuner och regioner dagligen möter. Ett program bör totalt omfatta en tioårig satsning och uppgå till minst 500 miljoner kronor per år.
  • Ett talangprogram där samverkansdoktorander stärker kommuner och regioner inom AI och digitalisering.
  • En strukturerad satsning på uppskalning, som säkerställer att de innovationer och lösningar som tas fram även får en stor spridning och skapar nytta i hela landet. Här kan SKR bidra som partner och plattform.
  • Starkare band mellan den offentliga välfärden och näringslivet. Ska vi klara välfärdens stora utmaningar så behöver vi också jobba med innovationer på nya sätt, över olika gränser och tillsammans med näringslivet. Sverige är i flera avseenden en ledande innovationsnation mycket tack vare våra utvecklingsinriktade företag.

Ta till vara på digitaliseringen

En god vård, bra skola och trygg och god äldreomsorg är vårt viktigaste uppdrag. Satsningar på innovation och att vi tar vara på digitaliseringens möjligheter kommer att vara avgörande för hur väl vi kan utveckla verksamheterna framåt. Regeringen har i sin forsknings- och innovationsproposition en chans att satsa på utveckling av välfärden. Inte bara på hur den fungerar i dag, utan också hur den ska se ut i framtiden. Dags att fånga den möjligheten, regeringen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024