Skolverket varnar: Täta rektorsbyten på tre av tio skolor

Tre av tio grundskolor har haft tre eller fler rektorer de senaste fem åren, visar en ny rapport från Skolverket. Både huvudmännen och staten måste nu se till att stärka rektorers förutsättningar, menar myndigheten. 

”När man har så täta rektorsbyten försvårar det dels utvecklingsarbetet på skolan och dels finns det risk att det försämrar lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning. I förlängningen får det konsekvenser för elevernas utbildning”, säger Skolverkets Sanna Vent.
”När man har så täta rektorsbyten försvårar det dels utvecklingsarbetet på skolan och dels finns det risk att det försämrar lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning. I förlängningen får det konsekvenser för elevernas utbildning”, säger Skolverkets Sanna Vent.Foto: Henrik Montgomery/TT
0:000:00