Skolinspektionen vill ha mer stöd till obehöriga lärare

GRANSKNING. Skolinspektionen anser att tillräckligt stöd till obehöriga lärare är nödvändigt för att elever ska få en sammanhållen undervisning trots den rådande lärarbristen.

Skolinspektionen har granskat stödet till obehöriga lärare och på hälften av skolorna behöver rektorerna utveckla stödet i form av exempelvis handledning, mentorskap och stöd vid bedömning och betygssättning, enligt Skolinspektionen.

– Alla elever har rätt att undervisas av lärare med rätt utbildning. Men den stora bristen på legitimerade och behöriga lärare gör att många skolor har utmaningar. Hur rektorerna organiserar arbetet när det finns många lärare utan behörighet, och när lärarbytena är täta, blir allt viktigare. En otydlig organisation kan innebära risk för att eleverna tappar kontinuitet och sammanhang i sin utbildning, kommenterar Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur rektorer på 28 skolor med många obehöriga lärare säkerställer att elever får en sammanhållen undervisning.

Login