Skolinspektionen: Hälften av skolorna följer inte lagen

Fem skolor tvingades stänga förra året då bristerna ansågs särskilt allvarliga. Nu visar Skolinspektionens årsrapport att hälften av de skolor som granskades 2022 inte följer lagen. 

0:000:00