SKL: Psykiskt sjuka behöver arbete och sysselsättning

PSYKISK OHÄLSA. Att få ut personer med allvarlig psykisk sjukdom i arbete och sysselsättning borde vara ett prioriterat område för regeringen, anser SKL. Anpassade arbetsplatser, tolerant bemötande och stöd skapar goda möjligheter för återhämtning, enligt Riksförbundet för social och mental hälsa.

Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL fördelades under år 2018 1,4 miljarder kronor till kommuner och regioner för att stärka deras arbete för att minska den psykiska ohälsan.

I mars överlämnade SKL rapporten Insatser inom området psykisk hälsa till regeringen där de sammanfattar sitt arbete med psykisk ohälsa under förra året. I rapporten listas en rad områden som SKL anser att regeringen behöver prioritera. Ett sådant område är arbete och sysselsättning för personer med allvarliga psykiska sjukdomar.

– Man ska veta att det med rätt stöd och hjälp finns goda chanser till återhämtning för personer som har svåra psykiska problem såsom bipolaritet eller schizofreni, säger Elin Engström, intressepolitisk sekreterare på Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, till Altinget.

Login