Debatt

SD: Våldsamma elever ska flyttas från skolor

Antalet avstängda grundskoleelever i Göteborg har ökat. Nu behövs tidiga och handfasta åtgärder som tydligt visar barn och unga vad som är acceptabelt och inte. Det skriver Patrick Reslow (SD), riksdagsledamot utbildningsutskottet, och Jörgen Grubb (SD), riksdagsledamot utbildningsutskottet.

”Ska vi lyckas vända utvecklingen och stävja det ökande våldet i skolan behöver övriga partier hörsamma Sverigedemokraternas idéer.”
”Ska vi lyckas vända utvecklingen och stävja det ökande våldet i skolan behöver övriga partier hörsamma Sverigedemokraternas idéer.”Foto: Andreas Hillergren/TT
Jörgen Grubb
Patrick Reslow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elever som är våldsamma och utgör ett allvarligt hot mot lärare och elever blir allt fler. Samtidigt lägger skolministern Lina Axelsson Kihlbom (S) all kraft på att strypa tillgången till väl fungerande skolor och riksdagen röstar igenom Socialdemokraternas bristfälliga åtgärder för erhållen trygghet och studiero i skolan. Sverige anno 2022: Fel fokus, och det som faktiskt görs är som vanligt för lite och för sent.

Stoppa våldet i skolan

I Göteborg har antalet avstängda elever ökat från 45 elever 2019 till 74 elever 2021. Avstängningen beror i de flesta fall på att eleverna äventyrar säkerheten för andra. Peter Johansson, utbildningschef Göteborgs grundskoleförvaltning, menar i en intervju med Göteborg Direkt att det inte råder brist på resurser utan på rätt metoder. Lösningen är alltså inte fler riktade bidrag i form av likvärdighetsbidrag i mångmiljardklassen, utan nytänkande. Hur det ser ut på andra orter kan vi bara gissa, men det är väl osannolikt att Göteborg utgör ett undantag. Förmodligen ser det alltså lika dystert ut på andra platser i vårt land.

Sverigedemokraterna vill se nya och kraftfulla tag för att stävja hot och våld i skolan. Vi tror på tidiga och handfasta åtgärder som tydligt visar barn och unga vad som är acceptabelt och inte. För det första ska föräldrars ansvar för barnens uppfostran skrivas in i skollagen. Det är helt orimligt att skolans personal ska axla ansvar för att lära barn och elever att uppföra sig väl. Lärare ska i huvudsak ägna sig åt kunskapsuppdraget och rusta elever för framtida studier och arbetsmarknad.

Importerat våldskapital

Därtill ska skolan markera mot dåligt uppförande från start genom ordningsomdömen från klass ett eftersom barn behöver tydlig återkoppling. Elever som inte bryr sig om lärares tillsägelser ska visas ut ur klassrummet till en jourklass med personal som särskilt tycker om att arbeta med dessa elever och är utbildade att handha ansvaret för undervisningen. Eleverna är välkomna tillbaka till den egna klassen när de uppför sig väl, vilket i bästa fall innebär redan nästa lektion. Våldsamma elever som utgör hot mot lärare och andra elever ska flyttas från skolan och fullgöra sin skolplikt på särskilda pliktskolor med tydlig disciplin och med personal som handplockas för denna uppgift.

Våldsamma och hotfulla handlingar bär ingen hudfärg, men när såg vi senast – om någonsin – svenska ungdomar samlas för att svinga gatstenar mot polisen?

Det skulle för övrigt förvåna oss om inte orsaken till det ökade våldet i Sveriges skolor huvudsakligen står att finna i det våldskapital som vi har importerat via den aningslösa invandring som alla partier utom vårt har sanktionerat och applåderat. Våldsamma och hotfulla handlingar bär ingen hudfärg, men när såg vi senast – om någonsin – svenska ungdomar samlas för att svinga gatstenar mot polisen?

Svik inte Sveriges elever

Andelen grundskoleelever med utländsk bakgrund uppgick till 14,5 procent 2003, 18 procent läsåret 2010/11 och 26 procent läsåret 2020/21. Många av dessa elever härrör från kulturer där vuxenvärlden respekteras genom uppvisande av en hög grad av auktoritet. Svenska reformer, som successivt tagit ifrån lärare rollen som en stark ledargestalt mot att i stället bli elevers mentorer och kamrater, har visat sig mycket olyckliga med tanke på barns behov av ledare och förebilder i allmänhet och invandrade elevers behov av vuxna med auktoritet i synnerhet.  

Ska vi lyckas vända utvecklingen och stävja det ökande våldet i skolan behöver övriga partier hörsamma Sverigedemokraternas idéer. Det måste bli tydligt vad som gäller i skolan. Allt annat är ett svek mot alla Sveriges elever och mot skolans personal.

Nämnda personer

Lina Axelsson Kihlblom

Tidigare skolminister (S)
Jur. kand (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00