SD närmar sig regeringen om förskoleklassförslag

SKOLPLIKT. Efter sommaren når förslaget om obligatorisk förskoleklass riksdagen. SD kan tänka sig att vända alliansen ryggen om regeringen ger mer pengar och lärarkompetens till förskoleklassen.

Foto: Riksdagen
Per-Anders Sjögren

 Jag har väldigt svårt att se att vi i den här lärarbristen ska utestänga akademiskt skolade experter i små barns lärande från att jobba med sexåringar. Det är ett omyndigförklarande av förskollärare som jag har svårt att förstå.

Gustav Fridolin (MP)
Utbildningsminister

Här får vi se vad regeringen föreslår i sin proposition. Ibland får man godkänna om det är nära nog.

Stefan Jakobsson (SD)
Skolpolitisk talesperson

Förslaget lades fram i grundskoleutredningen 2014 och det utredaren Ann-Marie Begler föreslog var att förskoleklassen som idag är frivillig blir obligatorisk för alla sexåringar. Förslaget fick under remissrundan brett stöd

Dokumentation

FÖRSKOLEKLASS

  • Förskoleklassen infördes den 1 januari 1998 som egen skolform. Den ska ”underlätta en integration mellan förskolan och skolan där det bästa av verksamheterna skulle kunna tillvaratas och vidareutvecklas”.
  • Enligt skollagen ska kommunen erbjuda alla barn plats i förskoleklass det år de fyller sex år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar cirka tre timmar per dag, och vara avgiftsfri. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
  • 97 procent av alla sexåringar i Sverige går i förskoleklass, läsåret 2015/16 gick 116 000 elever i förskoleklass, 10,5 procent av dem gick i en klass med fristående huvudman.

Källa: Skolverket


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00