Debatt

Samhället sviker personer med autism

Personer med autism har inte råd att förlora fler år på att få det stöd som behövs för att få livet att fungera, skriver företrädare för Autism- och Aspergerförbundet.

”Personer med autism har upp till 14 gånger högre risk för suicid än personer utan autism, framförallt flickor och kvinnor har förhöjd risk.”
”Personer med autism har upp till 14 gånger högre risk för suicid än personer utan autism, framförallt flickor och kvinnor har förhöjd risk.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Camilla Rosenberg
Förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet
Christer Nygren
Vice förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Sven Bölte
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Navid Ghannad
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Maria Grimstål
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Annika Lindström
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Elizabeth Narrowe
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Ronny Nilsson
Styrelseledamot Autism- och Aspergerförbundet
Johanna Berg
Styrelsesuppleant Autism- och Aspergerförbundet
Annika Brar
Styrelsesuppleant Autism- och Aspergerförbundet
Jessica Gustavsson
Styrelsesuppleant Autism- och Aspergerförbundet 

Valrörelsen har till stor del dominerats av frågor om brott och straff och stigande elpriser. Desto tystare har det varit i frågor om en välfungerande skola och hur samhällets stöd ska se ut till personer med autism och andra funktionsnedsättningar. Autism- och Aspergerförbundet vill därför uppmärksamma den nya regeringen på några viktiga områden som under kommande mandatperiod behöver progressiv politik för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism.

Stödet brister

Fler än 100 000 personer i Sverige beräknas ha autism. Många med autism kan behöva samhällets stöd för att få livet att fungera. Ofta är kontakten med myndigheterna en krånglig hinderbana som leder till att år efter år går förlorat till kampen för ett bra liv. Ett liv där man kan gå till skolan som sina kompisar, ett liv där man kan få ett arbete, ett liv där man får det stöd man behöver för att klara av vardagen.

Vi ser hur skolgången havererar när stödet brister. Skolmiljön är ofta en utmaning för barn och unga med autism. Det är vanligt att en person med autism har svårigheter med det sociala samspelet, att vissa situationer skapar stor stress och att många sinnesintryck slukar mycket energi. En vanlig skoldag innehåller allt detta i rika mått och många barn och ungdomar med autism har därför svårt att klara av de krav som ställs. Det får allvarliga konsekvenser. Hälften av eleverna med autism klarar inte målen i skolan och många stannar hemma i långa perioder. Vi behöver en skola som ser till individens behov och ger rätt anpassat stöd oavsett skolform.

Glapp mellan regelverk

I vår rapport ”Förlorade år – rapport från byråkratins väntrum” får vi ta del av vad som händer när myndigheterna hamnar i otakt med varandra. Resultatet blir ofta att våra medlemmar bollas fram och tillbaka och inte får hjälp från något håll. Det är ett stort glapp mellan regelverken.

Ofta är kontakten med myndigheterna en krånglig hinderbana som leder till att år efter år går förlorat till kampen för ett bra liv.

Försäkringskassan kan anse att en person har arbetsförmåga och kan jobba, medan Arbetsförmedlingen menar att personen är för sjuk eller funktionsnedsatt för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Att myndigheter använder olika måttstockar skapar både förvirring och konflikter och är något som kommande regering behöver se över.

När skolan inte fungerar, när LSS-lagstiftningen urholkats och när svårigheterna gång på gång behöver bevisas för myndigheter som inte samarbetar med varandra så tar energin för många familjer slut. Personer med autism har upp till 14 gånger högre risk för suicid än personer utan autism, framförallt flickor och kvinnor har förhöjd risk. Det är allvarliga fakta som på det mest alarmerande sätt visar att dagens samhälle har misslyckats.

Förbättra levnadsvillkoren

Inför kommande mandatperiod vill vi därför skicka med följande: Personer med autism har inte råd att förlora fler år på att få det stöd som behövs för att få livet att fungera. Samhället har inte råd att förlora fler liv på grund av att politikerna inte gjorde mer, fastän de visste.

Vi uppmanar därför den nya regeringen att:

  • I praktiken och i varje politiskt beslut visa att ni anser att allas mänskliga rättigheter är av värde. Bland annat genom att följa FN:s funktionsrättskonvention och barnkonventionen.
  • Ha dialog med oss och andra funktionsrättsorganisationer innan ni presenterar politiska förslag som berör personer med autism och deras närstående. Vi bidrar gärna med vår kunskap och våra erfarenheter!

Politik är att vilja och vi behöver nu en regering med en stark vilja att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00