S-kommuntopp: Svenskt näringsliv ”ute på hal is” med reformförslag

Peter Vigren (S), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå och författare till en ny rapport om gymnasiala yrkesprogram, håller med Svenskt näringsliv om att branschen behöver få större inflytande över yrkesutbildningarna. Däremot är man ute på hal is med förslaget att införa ekonomiska incitament för att höja betygen, anser han. 

0:000:00