S-kommuntopp: Svenskt näringsliv ”ute på hal is” med reformförslag

Peter Vigren (S), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå och författare till en ny rapport om gymnasiala yrkesprogram, håller med Svenskt näringsliv om att branschen behöver få större inflytande över yrkesutbildningarna. Däremot är man ute på hal is med förslaget att införa ekonomiska incitament för att höja betygen, anser han. 

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Rebecka Prahl

Peter Vigren (S) är gymnasielärare i engelska och historia. Sedan 2014 är han ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun. I en ny rapport skriver han om hur marknadsskolan skadar tillgången på yrkesprogram. 

– För kommunerna handlar det om att försöka få elever anställningsbara på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Om kommuner arbetat vinstmaximerande hade flera yrkesprogram lagts ned, säger han till Altinget. 

Marknadssystemets konstruktion gör att en rationell ekonomisk aktör endast tillhandahåller de utbildningar som femtonåringar söker och går runt ekonomiskt, menar Peter Vigren. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00