Debatt

Replik: Skolverket arbetar med en komplex helhet

Skolverkets förslag är inte klart förrän vi redovisar det till regeringen, därför är det svårt för oss att i nuläget bemöta det som artikelförfattarna skriver i sin artikel. Det skriver Ann-Christin Hartman, enhetschef för enheten för styrdokumentsutveckling vid Skolverket, i en replik.

”I vårt arbete fokuserar vi på nyanlända elever i olika åldrar och skolformer, på elever som kommit längre i sin andraspråksutveckling och på elever som har svenska som modersmål.”
”I vårt arbete fokuserar vi på nyanlända elever i olika åldrar och skolformer, på elever som kommit längre i sin andraspråksutveckling och på elever som har svenska som modersmål.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel i Altinget den 25 november uttrycker en grupp forskare oro över Skolverkets arbete med den breda översynen av svenskämnena och menar bland annat att Skolverket inte lyssnat på de forskare som bjudits in till samråd.

Läs också

I arbetet med regeringsuppdraget har Skolverket diskuterat ett antal preliminära förslag i ett flertal samråd med forskare, lärarutbildare i svenska och svenska som andraspråk, intresseorganisationer, lärare, huvudmän och rektorer. Syftet med denna transparens med våra förslag har varit att hämta in relevant kunskap och viktiga perspektiv att ta med i det fortsatta arbetet. Det är dock viktigt att notera att förslaget inte är klart förrän vi redovisar det till regeringen. Därför är det svårt för oss att i nuläget bemöta det som artikelförfattarna skriver i sin artikel.

En komplex helhet

När regeringen har tagit emot Skolverkets redovisning vidtar en fortsatt beredning av denna viktiga fråga.

I uppdraget arbetar Skolverket med en komplex helhet som omfattar kurs- och ämnesplaner, lagstiftning, lärarutbildningens innehåll och omfattning, stödmaterial och lärarfortbildning. I vårt arbete fokuserar vi på nyanlända elever i olika åldrar och skolformer, på elever som kommit längre i sin andraspråksutveckling och på elever som har svenska som modersmål.

I uppdraget ingår inget remissförfarande. När regeringen har tagit emot Skolverkets redovisning vidtar en fortsatt beredning av denna viktiga fråga.

Läs tidigare inlägg i debatten

Forskare och studierektorer: Låt inte svenskämnet urholkas

Vi är starkt frågande till att Skolverket föreslår en sammanslagning av svenska och svenska som andraspråk. Det vore orättvist mot alla, skriver flera forskare och studierektorer som arbetar med lärarutbildningarna i Svenska och Svenska som andraspråk vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00