Debatt

Replik: Scenkonst och livemusik stärker städers attraktions- och konkurrenskraft

Vi vill ha en konstruktiv dialog för att utveckla lösningar som tar hänsyn till de olika behoven på arbetsmarknaden, utan överilade förslag som riskerar att skada värdefulla delar av vårt utbildningssystem, skriver företrädare för Svensk Scenkonst, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Musikaliska Akademien i en replik.

Kungliga musikhögskolan i Stockholm.
Kungliga musikhögskolan i Stockholm.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Företrädare för Transportföretagen, Byggföretagen, Teknikföretagen och Visita skriver i Altinget att vårt utbildningssystem bättre behöver möta arbetslivets behov. Vi delar den uppfattningen, för kompetensförsörjningen är viktig inom flera sektorer.

Men deras förslag om både drastiska och oprecisa åtgärder, som att skära ned på estetiska utbildningar, riskerar att gå på tvärs mot ambitionerna. Det finns nämligen fler områden och branscher än deras där kompetensbehovet är akut, exempelvis det svenska musiklivet.

Läs också

Svepande nedskärningar av estetiska utbildningar riskerar att förvärra snarare än lösa kompetensbristen. På senare år har återväxten till det svenska musiklivet kraftigt försvagats och precis som för andra branscher är utbildning avgörande. Kompetensförsörjning av professionella musiker bygger på tidig introduktion till musiken, följt av estetiska gymnasieutbildningar och andra förberedande utbildningar för att eleverna därefter ska kunna avancera till högre utbildningsnivåer. Musik, bild och andra estetiska områden är i sig själva viktiga kunskapsämnen, som bidrar till att främja kreativt tänkande och skapande, vilket berikar utbildningen inom andra ämnen.

Musikföreställningar och andra kulturella evenemang är dessutom en betydande faktor i vår ekonomi, inte minst för besöksnäringen. Scenkonst och livemusik bidrar inte bara till att stärka konstnärliga värden, utan stärker städers attraktions- och konkurrenskraft. Svenska orkestrar, sångare och kompositörer är alla en del av denna ekvation där estetiska utbildningar är en förutsättning.

Den svenska arbetsmarknaden är mångfacetterad, precis som samhället i stort. För att säkerställa att vi är rustade för framtiden krävs både differentierad och inkluderande utbildning. Vi är övertygade om att skolan kan hitta en balans som kan möta kompetensbehoven i flera olika sektorer.

Vårt mål är inte att avfärda andra delar av utbildningsutbudet till förmån för estetiska utbildningar och ämnen. Snarare handlar det om att balansera utbildningsutbudet för att gynna kompetensförsörjningen i flera sektorer. Anpassning till arbetsmarknadens behov är avgörande. Och kompetensbehovet inom det svenska musiklivet i dag är stort. Där har estetiska spetsutbildningar en avgörande roll. Vi vill ha en konstruktiv dialog för att utveckla lösningar som tar hänsyn till de olika behoven på arbetsmarknaden, utan överilade förslag som riskerar att skada värdefulla delar av vårt utbildningssystem.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00