Debatt

Replik: Regeringens skärmförbud riskerar att gå för långt

Skolan måste inkluderas i AI-kommissionens uppdrag. Dessutom behövs en bred kommission – endast för skolväsendet. Det skriver Anna Olskog, ordförande Sveriges Lärare, i en replik.

”Precis som SKR skriver föranledde OECD:s rapport än en gång förhastade och drastiska slutsatser, inte minst från våra politiker”, skriver debattören.
”Precis som SKR skriver föranledde OECD:s rapport än en gång förhastade och drastiska slutsatser, inte minst från våra politiker”, skriver debattören.Foto: Andreas Hillergren/TT
Anna Olskog
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Häromveckan uttalade sig SKR om OECD:s rapport gällande sambandet mellan mobilanvändandet och sämre studieresultat samt det faktum att skolan inte ingår i AI-kommissionens uppdrag. 

Sveriges Lärare delar givetvis SKR:s uppfattning om att staten behöver ta ett större ansvar för ökad likvärdighet i skolan, vilket inte minst gäller frågor som rör digitalisering och AI. Däremot är det tveksamt om AI-kommissionens nuvarande uppdrag svarar mot behoven av att utreda AI- och digitaliseringsfrågor inom utbildningsväsendet. 

Ökad kompetensutveckling krävs 

Precis som SKR skriver föranledde OECD:s rapport än en gång förhastade och drastiska slutsatser, inte minst från våra politiker. När Lotta Edholm, samma vecka som OECD rapporterar att sambandet mellan skärmanvändning i skolan och sämre resultat är svagt, kritiserar utredningen om digitaliseringskraven i förskolan för att inte tillräckligt förespråka skärmfrihet, är det knappast förvånande.

Så har debatten sett ut det senaste året. 

Sveriges Lärare vill därför på sätt och vis gå ett steg längre än SKR

Likt SKR efterfrågar Sveriges Lärare ett mer nyanserat samtal, och en ordning där beslut om skola och utbildningsväsende grundas på sakliga skäl och vetenskaplig grund. Vår undersökning Lärarledd digitalisering visar att de nya AI-utmaningarna kräver ökad kompetensutveckling på samtliga nivåer inom styrkedjan och detta måste ske inom ramen för samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Sveriges Lärare kräver därför att:

  • Staten måste säkerställa att huvudmän och skolledningar får stöd och kompetensutveckling, inklusive utbildning som förbättrar deras beställarkompetens, för att undvika ogenomtänkta investeringar i AI-teknik eller andra digitala lärverktyg. Upphandlingskompetens för digitala verktyg i skolväsendet måste även omfatta kunskap om skollagens krav på läromedel och lärverktyg.
  • Huvudmän och rektorer måste i högre utsträckning än i dag genomföra risk- och konsekvensanalyser på lokal nivå vid införande och/eller revidering av digitala lärverktyg, inklusive AI-verktyg, i skolväsendet. Den digitala arbetsmiljön måste vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, och förskollärare och lärare ska ges reella möjligheter att delta i samverkan inom detta område.  

Altingets gratis nyhetsbrev

Gå ett steg längre 

Sveriges Lärare vill därför på sätt och vis gå ett steg längre än SKR och anser att regeringen, i stället för att inkludera skolan i AI-kommissionens uppdrag, bör tillsätta en bred kommission specifikt för skolväsendet.

Denna kommission skulle ta fram en forskningsöversikt om användningen av digitala lärverktyg och AI i undervisningen för att utveckla nationella riktlinjer som omfattar pedagogiska, didaktiska, juridiska och etiska frågeställningar. Det vore ett klokt och välgrundat steg för att möta både faror och möjligheter i den snabba tekniska utvecklingen.

Tidigare inlägg i debatten

SKR: Lättsinnigt av regeringen att exkludera skolan från AI-kommissionen

Att hindra AI-kommissionen från att komma med förslag som berör skolan är ha en fot på gasen och en på bromsen på samma gång. Det skriver SKR:s presidium Anders Henriksson, Leif Sandberg och Peter Danielsson.

Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024