Regeringen går vidare med lagändring om läromedel

Regeringen har beslutat om lagändringar som syftar till att säkerställa att läroböcker används i undervisningen.

0:000:00