Otydligt ansvar ska klaras upp – "Hela frågan hamnar i kläm"

UPPDRAG. Frågan om studenters tillgång till hälsovård är uppdelad mellan två departement. Men nu vill utbildningsdepartementet se en kartläggning av vilken studenthälsovård lärosätena egentligen erbjuder.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska se över studenthälsovården på lärosätena. Det är ett regeringsuppdrag från ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S). 

Sacos studentråd är positiva till att ministern tillsätter uppdraget, eftersom Folkhälsomyndigheten rapporterat att psykisk ohälsa ökar bland högskolestuderande i åldern 18-29 år. 

– Vi tror att det behövs en tydlighet i hur stor och vilken omfattning studenthälsan ska vara. Hur de ska arbeta får lärosätena bestämma själva, men det måste finnas någon målbild om vilken hälsovård studenter ska ha tillgång till, säger studentrådets ordförande Mimmi Rönnqvist till Altinget. 

Login