Oppositionen kritisk mot regeringens utbildningssatsning

ÅTGÄRDER. Regeringen satsar på fler utbildningsplatser under hösten för att mildra arbetslösheten till följd av coronapandemin. Men oppositionen saknar valfrihet och strängare tag mot långtidsarbetslösa.

– Jag undrar var Centern och Liberalerna är i detta, säger Mats Green (M).

För att dämpa arbetslösheten som har ökat i och med coronapandemin satsar regeringen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att öka antalet utbildningsplatser inom utbildningsväsendet.

Yrkeshögskolan, yrkesvux och folkhögskolor får fler utbildningsplatser för att kunna ta emot arbetslösa som behöver utbildning.

Likaså får universitet och högskolor fler utbildningsplatser. Coronapandemin har gjort att högskoleproven stoppats tillsvidare. Men högskoleminister Matilda Ernkrans (S) öppnar för digitala högskoleprov, men vill inte säga om och när arbetet med att digitalisera högskoleproven kan vara igång.

Login