Debatt

Obekväma forskare ska inte behöva vara rädda för att förlora jobbet

Trots tunga internationella deklarationer om akademisk frihet är den svenska högre utbildningen inte tillräckligt skyddad. Det skriver Sanna Wolk, förbundsordförande Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf), och Karin Åmossa, samhällspolitisk chef Sulf.

”Den högre utbildningen behöver genast få ett grundlagsskydd för att öka stabiliteten i demokratin”.
”Den högre utbildningen behöver genast få ett grundlagsskydd för att öka stabiliteten i demokratin”.Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Karin Åmossa
Sanna Wolk
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En fri press, fria domstolar och en fri akademi är tre av demokratins grundpelare. Att de är starka är helt avgörande för demokratin och värnandet av mänskliga rättigheter. Men i Sverige är den tredje pelaren – den fria akademin – svag och den utsätts ständigt för hot från flera håll. Akademins frihet är nämligen bara till hälften skyddad: enbart forskningen, inte den högre utbildningen, är grundlagsskyddad. Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf) kräver att utbildningsminister Anna Ekström (S) omgående agerar för ett grundlagsskydd även för den högre utbildningen – innan det är för sent.

Akademin måste vara fri

Rysslands krig mot Ukraina har skapat nya påfrestningar för de grundläggande friheterna med ökad misstänksamhet och försvårad dialog. Det gäller inte minst inom akademin där internationella samarbeten kraftigt har försvårats eller helt avbrutits. Mycket av det arbete som har lagts ner på att genom samarbeten fritt söka efter ny kunskap har raserats. Trots tunga internationella deklarationer om akademisk frihet är den svenska högre utbildningen inte tillräckligt skyddad. Den högre utbildningen behöver genast få ett grundlagsskydd för att öka stabiliteten i demokratin. En fri akademi är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna fungera som en kritisk kraft i samhället.

Den som är rädd för att förlora sitt jobb är inte fri.

Varför är det så viktigt att den högre utbildningens frihet har just grundlagsskydd? Ett grundlagsskydd kräver en bredare och mer långvarig politisk enighet för att ändra. Det ger ett demokratiskt skydd mot skadliga eller potentiellt farliga framtida ändringar. I Sverige är forskningens frihet skyddad i grundlag, men något motsvarande skydd finns inte för den högre utbildningens frihet. Här finns bara en reglering i högskolelagstiftningen, inte i grundlagen.

Starkare lagskydd krävs

För Sulf är det avgörande att varken dagspolitik eller kortsiktiga ekonomiska intressena ska definiera vad som får forskas på eller undervisas om på våra lärosäten. Det har aldrig varit viktigare än nu att såväl makthavare som medborgare ska förstå, acceptera och värna tanken om att ett fritt och gott samhälle behöver en högre utbildning och en forskning där det råder fritt utbyte av tankar och idéer.

Akademisk frihet behöver ett starkare lagskydd men den behöver också kunna utövas i praktiken. De osäkra villkoren på svenska universitet är ett ständigt närvarande hot mot den akademiska friheten. När man som forskare och universitetslärare ska stå i kunskapens frontlinje funkar det inte om man är rädd.

”Osunt beroende”

Friheten att forska och undervisa förutsätter att den som upplevs som obekväm eller forskar och undervisar längs med okonventionella spår inte ska vara orolig för att förlora sitt jobb. Ett osunt beroende av överordnade och en stor osäkerhet för framför allt lärare och forskare i början av karriären skapar dålig arbetsmiljö och gör att duktiga personer flyr akademin. Den som är rädd för att förlora sitt jobb är inte fri.

För att Sverige ska vara ett framtida kunskapssamhälle, med kvalitativ undervisning på universiteten och högskolorna, behöver lagstiftningen skärpas – på grundlagsnivå. Sulf kräver att Ekström och regeringen agerar för grundlagsskydd även för den högre utbildningen. Det behövs för att Sveriges ska vara en ledande kunskapsnation.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00