Nya förslag för fler yrkeslärare: Ändra behörighetskraven

YRKESPROGRAMMEN. Det är en akut brist på behöriga yrkeslärare. Amelie von Zweigbergk föreslår flera åtgärder i Svenskt näringslivs senaste rapport, men inte genom att korta ned lärarutbildningen eller erbjuda avskrivning av studielån.

Det behövs ungefär 17 000 nya yrkeslärare fram till år 2031. Antalet studeranden skulle behöva mer än fördubblas per år till 1 100 studenter för att tillgodo se behoven av behöriga lärare. 

Nu har Amelie von Zweigbergk, tidigare näringspolitisk chef vid Teknikföretagen samt statssekreterare, skrivit en rapport åt Svenskt näringsliv om hur man kan få fler att utbilda sig till yrkeslärare.

Innan man läser till yrkeslärare så ska man få sina yrkeskunskaper validerade. Det görs i dag med det nationella ramverket för kvalifikationer SeQF, där man ska uppnå nivå fem. 

Login