Debatt

"När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna"

DEBATT. Om Sverige ska kunna vara ett av världens främsta innovationsländer behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv stimuleras. Det skriver Johan Sterte och Bo-Erik Pers.

<div>Johan Sterte och Bo-Erik Pers.</div>
Johan Sterte och Bo-Erik Pers.
Foto: Maria Obed/Karlstad universitet och Pia Nordlander/Bildn
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johan Sterte
Rektor, Karlstads universitet
Bo-Erik Pers
Vd, Jernkontoret

De politiska partierna må vara oense om mycket, men vikten av god samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet skriver de flesta under på.

Innovation kan sägas vara kunskap som omsatts för att tillgodose behov på ett bättre sätt än tidigare. Sådan kunskap kan vara helt ny – sprungen ur aktuell forskning – men den kan också vara känd sedan länge. Det är kombinationen av känd kunskap, ny kunskap och god kännedom om det behov som ska mötas som utgör grogrunden för innovation.

Ökad kunskapsöverföring

I de övergripande målen för den svenska forskningspolitiken anges att forskning och innovation bland annat ska stärka näringslivets konkurrenskraft och svara mot samhällsutmaningar.

Förutom en ökad samverkan mellan samhällsaktörer förutsätter det förståelse och insikter på individnivå om olika aspekter av samhällets utmaningar.

Det måste finnas forskning och utbildning på våra lärosäten som är relevant för vårt näringsliv och vår industri.

Johan Sterte och Bo-Erik Pers
Karlstads universitet och Jernkontoret

Genom att personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna av att olika perspektiv och kompetenser möts och tilliten stärks. En ökad kunskapsöverföring innebär också att förutsättningarna stärks för att implementera ny kunskap i exempelvis industrins produktionsprocesser, och att nya idéer och affärsmöjligheter kan uppstå.

Fjäder i hatten

En särskilt viktig form av samverkan är personrörlighet. I skärningspunkt mellan behov och kunskap står ofta personer som har erfarenheter från flera olika håll, särskilt från både näringsliv och akademi.

För att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv stimuleras. Det måste få vara en fjäder i hatten, snarare än en hämsko i den fortsatta akademiska karriären.

Detta behövs: 

  • Fördelningen av statliga pengar till lärosätena för högre utbildning och forskning måste skapa rätt drivkrafter och beteenden. Starkare drivkrafter för ökat samarbete är nödvändiga.

  • Det måste finnas forskning och utbildning på våra lärosäten som är relevant för vårt näringsliv och vår industri. Universitet och högskolor måste, och vill ofta, vara öppna för samarbete med omgivande samhället.

Båda vägarna behövs

På fredag drar vi ett strå till stacken av samarbeten då Jernkontoret och Karlstads universitet tillsammans arrangerar en kreativitetstävling för studenter, Cre8 the future.

Totalt 38 studenter från tolv olika högskolor och universitet har kvalificerat sig för att delta och tävla med innovativa idéer. En del av dessa studenter kommer säkert att stanna inom akademin, andra kommer lika säkert att gå vidare till industrin. Båda vägarna behövs, båda bidrar, inte minst om personerna uppmuntras att röra sig mellan akademi och näringsliv under arbetslivets gång.

Kräver rörlighet

På fredag knyts ovärderliga kontakter mellan framtidens innovatörer och dagens viktiga svenska industri. Konkurrenskraft kräver samverkan och rörlighet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00