Debatt

MUCF: Civilsamhället viktig för demokratin – bidrag behövs

DEBATT. Utan ekonomiskt stöd från stat, kommuner och regioner skulle viktiga verksamheter som bedrivs i ideell regi inte överleva. Men tillämpningen av demokrativillkoret är viktigt, skriver generaldirektören för MUCF.

 Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.
 Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.Foto: Felix Oppenheim
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lena Nyberg
Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

 

Många unga känner sig inte inkluderade i samhället och allt för många vuxna har inte fullt ut tilltro till demokratin. Offentlig verksamhet och olika offentliga aktörer lyckas inte alltid fånga upp dessa personer.

Civilsamhällets organisationer fyller en mycket viktig roll i att skapa förutsättningar för att minska människors känsla av utanförskap. Varje dag görs fantastiska insatser av ideella krafter runt om i Sverige för att möta människors behov.

Organisering skapar förutsättningar

Äldre och ungas organisering kan förändra och förbättra deras egen vardag genom att skapa mötesplatser, möjlighet att ta makt över sitt liv och att påverka samhället. Organisering skapar förutsättningar för att känna delaktighet och framtidstro, vilket är viktigt för alla invånare.

MUCF tillämpar sedan hösten 2016 statsbidragsförordningarna mer restriktivt, bland annat vad det innebär att verka utifrån demokratiska värderingar. Det har lett till ett antal avslag på ansökningar från organisationer som inte bedöms uppfylla kravet.

Lena Nyberg
Generaldirektör, MUCF

Ungas organisering spelar en särskilt viktig roll för att skapa tilltro till samhället och försvara den demokrati som vi så länge tagit för givet.

Statens roll att stödja

Intresset för politik och samhällsfrågor är stort bland unga. Det visar MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie som presenterades i maj i år. Samtidigt står stora grupper av unga utanför föreningslivet, utan någon kontakt som kan ta vara på deras kraft och önskan om att få vara med och påverka.

Viktiga aktörer

Att civila samhället har förutsättningar att verka och utvecklas är fundamentet i vår demokrati. Statens roll är att ge goda förutsättningar för organisationerna att bedriva sin verksamhet, i form av ekonomiskt stöd, rådgivning och kunskap.

Utan ekonomiskt stöd från stat, kommuner och regioner skulle viktiga verksamheter som bedrivs i ideell regi inte överleva. Idrottsföreningar, scouter, hobbyförbund, kvinno- och tjejjourer, trossamfund, barnrättsorganisationer, härbärgen, studieförbund, nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen.

Ja, listan över civilsamhällets viktiga aktörer kan göras lång.

Organisationer måste vara transparenta

Bidrag som betalas ut ska gå till rätt ändamål och till organisationer som uppfyller de krav som ställs. Det räcker med att en organisation ifrågasätts för att röster höjs om att bidragen till civila samhället ska slopas. Minskade eller avskaffade bidrag till civilsamhället vore förödande för det viktiga ideella arbete som utförs där.

Att bidragen hamnar rätt är ett gemensamt ansvar för bidragsgivande myndigheter och civilsamhället. Organisationerna måste vara öppna och transparenta i sin verksamhet, myndigheter måste våga göra bedömningar och fatta beslut.

Vägleda aktörers tillämpning

MUCF tillämpar sedan hösten 2016 statsbidragsförordningarna mer restriktivt, bland annat vad det innebär att verka utifrån demokratiska värderingar. Det har lett till ett antal avslag på ansökningar från organisationer som inte bedöms uppfylla kravet.

Cirka 30 av besluten om avslag har överklagats, 25 är avgjorda och domstol (förvaltningsrätt eller kammarrätt) har delat vår bedömning i alla ärenden utom två.

Stödjer andra statliga aktörer

Myndigheten har bidragit till att utveckla praxis vid prövning av demokrativillkoret för bidrag. Därför är det glädjande att Demokrativillkorsutredningen nu föreslår att vi ska stödja och vägleda andra statliga aktörer om tillämpningen av detta.

Ett fungerande civilsamhälle är grunden för en fungerande demokrati och en inkluderande samhällsutveckling där alla känner sig delaktiga.

Dokumentation

Seminarium i Almedalen 2019:

Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning

3 juli: 08:30 - 09:30

Medverkande:

  • Lena Nyberg, generaldrektör, MUCF
  • Lotta Persson, chefsjurist, MUCF
  • Daniel Lindvall, huvudsekreterare, Regeringskansliet

Nämnda personer

Lena Nyberg

Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Juridik

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00