Debatt

Moderaternas UR-förslag riskerar att slå mot Sveriges döva

Vi vill uttrycka vår skarpa oro över Moderaternas förslag i deras nya mediepolitiska rapport. UR har en viktig verksamhet för våra målgrupper, skriver representanter för flera dövorganisationer.

”UR är i många fall en förebild hur andra medieaktörer bör och kan göra för att tillgodose målgrupperna utifrån vårt perspektiv.”
”UR är i många fall en förebild hur andra medieaktörer bör och kan göra för att tillgodose målgrupperna utifrån vårt perspektiv.”Foto: Christine Olsson/TT
Jan Höglund
Juni Sowell
Åsa Henningsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Finns det ett behov av Utbildningsradions (UR) verksamhet i dag? Utbudet av filmer, nyheter och serier torde vara större än någonsin tidigare, så behöver det finnas en aktör som UR?

För oss och våra målgrupper som känner till UR:s programutbud är svaret ja. UR har det viktiga uppdraget att i sina program beakta tillgänglighet hos personer med funktionsnedsättning, där program för barn och unga ska prioriteras. UR teckenspråkstolkar och syntolkar program för barn, unga och vuxna inom en rad olika ämnen. Dessutom, ett stort fokus ligger på utbildningsprogram som är tillgängliga för elever med funktionsnedsättning.

Det långsiktiga målet är att hela utbudet ska göras tillgängligt för alla, oavsett bakgrund, utbildningsnivå eller funktionsförmåga.

Oroas över M:s förslag

Vi som företräder målgrupperna döva och familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning vill uttrycka vår skarpa oro över Moderaternas förslag i deras mediepolitiska rapport. Förslaget, som ska lyftas under Moderaternas partistämma den 21–24 oktober, handlar om att UR:s verksamhet ska förändras.

Enligt Viktor Wärnick, moderat riksdagsledamot och andra vice ordförande i kulturutskottet, har inte Moderaterna något förslag på ändringar i UR:s innehåll. Däremot menar de att verksamheten inte behöver vara förlagd i ett eget public service-bolag utan skulle kunna ingå i framför allt SVT. I Moderaternas program beskrivs UR som ”en annan varelse där uppdraget är att tillgodose behovet av utbildade och folkbildande innehåll i både radio och rörliga media” (sidan 37). För oss har denna ”varelse” en viktig verksamhet för våra målgrupper.

Förslag utan konsekvensanalys

Detta lämnar många frågor obesvarade. Till att börja med, finns det någon konsekvens- och riskanalys av hur en uppdelning av UR:s organisation kommer att påverka deras verksamhet? UR har i dag en etablerad, kunskapstät organisation som i samverkan med funktionshinderorganisationer kan erbjuda ett utbud som är både kvalitativt och aktuellt.

Återremittera förslaget och gör en ordentlig konsekvens- och riskanalys.

För många som inte har möjlighet att ta del av den stora mängd direktsända nyheter, serier och filmer som finns, så är UR:s programutbud i dag inte bara något som man väljer för att man kan – utan för att man vill. Det totala antalet användare av UR:s utbud har ökat med 16 procent under 2020. Nästa fråga är hur UR:s utbud kan säkerställas vid en fragmentering av dess organisation?

Unik kompetens kan förloras

Under pandemin kunde UR snabbt erbjuda tillgänglig information i olika former såsom Källkoll corona – teckenspråk, för högstadiet och gymnasiet och Pictogramfilm om Corona för personer med intellektuell funktionsnedsättning även i teckenspråkstolkad version. UR är i många fall en förebild hur andra medieaktörer bör och kan göra för att tillgodose målgrupperna utifrån vårt perspektiv, språk och behov, välfungerande från målgruppernas/dövas perspektiv.

UR har unika kompetenser i sin verksamhet däribland kunskap om språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och dövkompetens, något som riskerar att raseras om förslaget verkställs. Hur ska UR:s kompetens tillvaratas och bibehållas? Ännu en fråga är hur kompetensen som i detta fall raskt kunde mobiliseras ska kunna säkras för kommande extraordinära händelser?

Återremittera och analysera

Kan Moderaterna svara på våra frågor utifrån förslaget om att UR inte längre ska verka i ett eget public service-bolag? Återremittera förslaget och gör en ordentlig konsekvens- och riskanalys.

Nämnda personer

Viktor Wärnick

Riksdagsledamot (M), ordförande socialförsäkringsutskottet
Juristexamen (Uppsala universitet, 2012–2018)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00