Debatt

LR: Inga fördelar med ett fritt etableringssystem

SLUTREPLIK. Oseriösa och vinstdrivna aktörer samt ingen planering har gjort att få söker sig till yrkesprogrammen. Därför behöver staten ta över ansvaret för samordningen, skriver Åsa Fahlén.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/LR och Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Åsa Fahlén
Ordförande, Lärarnas riksförbund

När företag i Sverige i dag inte får tag på arbetskraft med den kompetens man behöver är det allvarligt. Till stor del beror det på att det svenska skolsystemet inte lyckas attrahera och, så småningom, examinera personer med dessa kompetenser.

Det är allvarligt. Vi instämmer i att det är en fråga som måste lyftas av framför allt de centrala intressenterna.

Start under mandatperioden

När Svenskt näringsliv uppmärksammar lärares behov av nya karriärvägar är det förstås positivt. Det gäller alla lärarkategorier, även om det här berör lärare på yrkesprogrammen. Det utlovade professionsprogrammet kommer att öppna möjligheter för detta. Vi förväntar oss att professionsprogrammet inrättas och påbörjas redan under denna mandatperiod.

Läs också

Koppling till företag

Det har under åren funnits åtskilliga aktörer med just yrkesprogram som inte bedrivit verksamheten på ett seriöst sätt.

Åsa Fahlén
Lärarnas riksförbund

Vi verkar vara överens om att det behövs någon annan form av struktur för att komma till rätta med planering och dimensionering av yrkesprogrammen. Då behöver staten ta ett större ansvar och en form av regional statlig struktur skapas.

Inom ramen för det kan också regionala branschspecifika programråd knytas. Dessa kan liksom i dag ha en nationell organisation för samordning. De regionala programrådens funktion blir att vara de olika branschernas garant för att yrkesprogrammen är relevanta och följer med i den utveckling som sker inom olika branscher.

Här skapas möjlighet till koppling till de företag och de branscher som är aktuella inom den berörda regionen.

Inga fördelar

Vi ser positivt på alla huvudmän som bedriver en seriös verksamhet med goda arbetsförhållanden för lärare och elever, där fokus ligger på att utveckla verksamheten i ett långsiktigt perspektiv, inte att i första hand lyfta vinster ur verksamheten.

Vi ser dock inte några fördelar med ett fritt etableringssystem där det inte sker någon samordning vad gäller behov och dimensionering. Det har under åren funnits åtskilliga aktörer med just yrkesprogram som inte bedrivit verksamheten på ett seriöst sätt.

Vägleda elever

Inte heller ser vi något positivt med det anbudssystem som i dag bedrivs inom komvux och som innebär att den som anordnar utbildning till billigast penning också får genomföra den.

Vi måste gemensamt arbeta för att öka attraktionskraften för yrkesprogrammen på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledarna måste få fokusera på att vägleda elever att göra de bästa valen inför framtiden, inte utföra andra arbetsuppgifter som rektorerna ålägger dem.

Ökat statligt ansvar

Målsättningen måste vara att alla elever som går i gymnasiet i Sverige i dag ska klara av det och gå ut med en gymnasieexamen. Då måste lärares arbetssituation på alla nivåer i skolsystemet vara rimlig och alla elever måste ges de förutsättningar de behöver för att klara av sina studier.

Ett ökat statligt ansvar för en likvärdig skola är lösningen på detta.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Svenskt näringsliv: Tillåt mer privata investeringar i yrkesutbildning

Om vi ska klara kompetenskrisen på arbetsmarknaden måste både staten och privata företag ta ett större ansvar för de gymnasiala yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson från Svenskt näringsliv.  

LR: Så får vi fler att söka yrkesprogram

Bilden av gymnasiala yrkesutbildningar måste förändras. Det är ett sätt att lösa kompetensbrist i Sverige, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.  


Nämnda personer

Åsa Fahlén

Förbundsordförande Sveriges lärare
Gymnasielärare (Lunds uni. 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00