Lista: Så fördelas regeringens VFU-pengar till sjuksköterskor

I höstens budget avsattes 50 miljoner kronor för att öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor. Mest pengar får Mälardalens universitet.

Mälardalens universitet får 2,7 miljoner kronor till fler VFU-platser.
Mälardalens universitet får 2,7 miljoner kronor till fler VFU-platser.Foto: Jonas Bilberg
Linda Berglund

Bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor pekas ut som en av orsakerna till bristen på sjuksköterskor. I juni 2022 tillsatte den dåvarande regeringen en nationell VFU-samordnare och uppdraget gick till Hans Wiklund, rektor vid Umeå universitet och tidigare regiondirektör. Uppdraget löper fram till december 2023.

 

Även den nya regeringen pekar ut bristen på VFU-platser som en bromskloss. I höstens budget avsattes 50 miljoner kronor till universitet och högskolor för att få fram fler VFU-platser, pengar som nu fördelats.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.