Debatt

Lega (KD): Varför röstade S mot att fördöma hatpropaganda i skolböcker?

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, har mottagit mycket kritik för att skolböcker innehåller hatiskt och lögnaktigt språkbruk. Jag undrar nu varför Socialdemokraterna röstade bort skrivningen om att materialet måste avlägsnas, skriver David Lega (KD).

”Oavsett vilken sida man sympatiserar mest med är det viktigt att vi alla fördömer det hatiska, hotfulla och lögnaktiga språkbruk som förekommer i UNRWA:s böcker.”
”Oavsett vilken sida man sympatiserar mest med är det viktigt att vi alla fördömer det hatiska, hotfulla och lögnaktiga språkbruk som förekommer i UNRWA:s böcker.”Foto: AP Photo/Hussein Malla
David Lega
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Konflikten mellan Israel och palestinierna är komplex. Den har många bottnar och ingångar. Jag tror på en tvåstatslösning där israeler och palestinier bygger fred tillsammans. Med många kopplingar till Israel kan jag förstå den längtan som många palestinier har, att en dag bo i ett eget land.

En nyckelpart i sammanhanget är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Som ansvariga för dessa flyktingars skolgång har UNRWA mottagit mycket kritik de senaste åren för det material som används i undervisningen. Många av böckerna uppmuntrar till våld mot israeliska civila och sprider antisemitiska konspirationsteorier.

Det den socialdemokratiska gruppen gjorde var alltså att stryka alla referenser till de hemska skolböckerna och i stället ta med information utan någon som helst relevans för år 2019.

Gång på gång lovar UNRWA bättring. Gång på gång blir de påkomna med nytt hatiskt material. Svenska skattemedel är på så vis med och finansierar skolböcker som stärker motsättningarna och späder på konflikten, när vi i stället borde främja fred och försoning. Sverige är förresten UNRWA:s fjärde största givare, med 500 miljoner kronor i årligt stöd (2020).

Tyvärr gör S tvärtom

Oavsett vilken sida man sympatiserar mest med är det viktigt att vi alla fördömer det hatiska, hotfulla och lögnaktiga språkbruk som förekommer i UNRWA:s böcker.

Tyvärr väljer Socialdemokraterna att göra precis tvärtom.

EU-parlamentets ställningstagande

Varje år genomför Europaparlamentet en granskning av EU-kommissionen, som är den institution som handhar EU:s utbetalningar till UNRWA. Häromsistens avslutades granskningen av 2019 års verksamhetsår.

Jag var själv med och tog fram den text som antogs. I texten står det att ”Europaparlamentet är oroat över den hatpropaganda och det våld som lärs ut i palestinska skolböcker [...] av UNRWA.” Parlamentet uttryckte också oro över att UNRWA har dålig kontroll och aktivt försöker mörka de fel som begås. Därför uppmanade parlamentet UNRWA att omedelbart avlägsna allt material som inte efterlever FN:s värderingar och att visa transparens.

UNRWA har ett lobbyistkontor i Bryssel. De gjorde sitt bästa för att stoppa vår text från att gå igenom. De skickade ut ett mejl till alla ledamöter och ringde runt för att övertyga oss att rösta för ett motförslag som inte nämner något om våldsamheter i skolböcker. Motförslaget lades av den socialdemokratiska S&D-gruppen och löd: ”[Europaparlamentet] välkomnar lanseringen av en tillgänglig, centraliserad plattform för digitalt lärande för att underlätta översynen av allt utbildningsmaterial.”

Vad som inte nämndes i motförslaget är att den här läroplattformen lanserades så sent som den 19 april 2021, endast en vecka innan Europaparlamentet skulle fatta sitt beslut om verksamhetsåret 2019. Det den socialdemokratiska gruppen gjorde var alltså att stryka alla referenser till de hemska skolböckerna och i stället ta med information utan någon som helst relevans för år 2019.

Kräver svar

Jag hade hoppats på de svenska Socialdemokraternas oreserverade och ovillkorliga stöd för min ursprungstext. I den krävde jag att alla skolböcker som uppmuntrar till hat, hot och våld ska avlägsnas och att kursinnehållet hädanefter ska efterleva FN:s värderingar. Det är det minsta vi kan kräva. Det är något alla goda demokrater borde kunna ställa sig bakom. Att Socialdemokraterna trots det valde att stödja motförslaget gör mig mycket besviken.

Nu kräver jag svar från Socialdemokraterna. Varför röstade ni mot att fördöma hatpropaganda och uppmuntran till våld mot israeler? Varför röstade ni bort skrivningen om att materialet måste avlägsnas? Hur kunde ni?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024