Lättare arbeta i andra EU-länder

RÖRLIGHET. Den som har rätt att utöva ett yrke i ett land ska lättare kunna göra det också i ett annat EU-land. Det är målet med de nya EU-regler om Sverige nu ska införa.

Per-Anders Sjögren

Den 18 januari nästa år ska EU-länderna har infört EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv som ska bidra till att öka rörligheten av arbetskraft inom unionen.

Direktivet omfattar så kallade reglerade yrken där det krävs vissa bestämda yrkeskvalifikationer, som exempelvis läkare och vårdpersonal.

Reglerna gäller både egna företagare och anställda som lättare ska kunna etablera sig eller arbeta tillfälligt i ett annat EU-land. Regeringen föreslår nu att en ny lag ska införas om hur erkännande av yrkeskvalifikationer ska gå till i Sverige. Av lagen framgår bland annat i vilka, begränsade fall, som det får ske kontroller av personen kunskaper i svenska. Förslaget har lämnats för juridisk granskning till Lagrådet. Och målet är att de nya reglerna ska träda i kraft den 18 januari 2016.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00