Debatt

”Lärarutbildningen är nästintill ohanterligt spretig”

För oss studenter är det viktigt att högre utbildning inte glöms bort eller nedprioriteras. Högskolefrågorna behöver ständigt stå på agendan, skriver Emelie Fransson, ordförande LR Stud och Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet student.

Vi behöver fler lärarstudenter, skriver debattörerna.
Vi behöver fler lärarstudenter, skriver debattörerna.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Emelie Fransson
Titus Fridell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

År efter år har lärarutbildningen mött en mängd olika utmaningar och motgångar. Sinande budget, avhopp och en ifrågasatt kvalitet för att nämna några. I det nya Tidöavtalet hittar vi bara några få förslag till vaga förändringar och därför hoppas vi att nytillträdde utbildningsminister Mats Persson (L) tillsammans med oss studenter vill höja regeringens ambitioner och på riktigt verka för en stärkt lärarutbildning.

Mer konkretion efterfrågas

Tidöavtalet kommer visserligen med några förslag om en del, av oss studenter, efterfrågade förändringar. Vi välkomnar såklart en utvecklad lärarutbildning men vi efterfrågar betydligt mer konkretion. Förslag om ökat fokus på ämneskunskaper, kognitionsvetenskap och praktisk metodik i lärarutbildningarna ingår redan i examensmålen. I stället behöver vi rensa upp bland antalet examensmål. Lärarutbildningen är i dag nästintill ohanterligt spretig.

Vi ser också med tillförsikt på satsningar för att få akademiker att byta yrkeslinje. En av de sista sakerna den förra regeringen gjorde var att skala upp just det arbetet genom en kraftigt förkortad kompletterande pedagogisk utbildning som akademiker kan gå för att bli lärare. En god tanke i grunden men som också kommer med sina risker. Vi får inte tumma på kvaliteten, en utbildning måste fortfarande rusta studenten för arbetslivet. Annars blir man inte långvarig i läraryrket. Likväl vill vi inte ha en utbildning som konkurrerar ut den reguljära lärarutbildningen eller underminerar yrket. Här krävs ordentlig kontroll och uppföljning.

Se över antagningskraven

Vi är också öppna för att se över förslaget om höjda antagningskrav till lärarutbildningen. Många lärarutbildningar har i dag stora problem med avhopp och vi ser att höjda antagningskrav kan vara en intressant möjlig lösning på det problemet, tillsammans med utökade studieförberedande insatser för de som inte når kraven. För vi behöver fler lärarstudenter, men också färre avhopp.

Vi är också öppna för att se över förslaget om höjda antagningskrav till lärarutbildningen.

Vi vill samtidigt belysa att problemen med avhopp inte är lika stora överallt. Det vore därför värt att undersöka möjligheten för lärosäten att på lokal nivå själva se över vilka antagningskrav som skulle vara rimliga för just dem. Detta är en punkt vi gärna har en dialog kring.

Utöver ett par rader om lärarutbildningen tycks den högre utbildningen förbisetts i avtalet. Och även om vi som studenter värnar om den akademiska friheten och förespråkar armlängds avstånd från politiken så hade vi hoppats på en översyn av högskolans finansiering.

Slopa produktivitetsavdraget

Vi vill se ett slopat produktivitetsavdrag för högskolesektorn. Det avdrag som årligen minskar anslagen till myndigheterna och ska tvinga dem till ökad produktivitet. Ingen kan hävda att man kommer utveckla lärarutbildningen genom att låta den utföra samma uppdrag fast med mindre pengar, år efter år. Här behöver vi, studenter och beslutsfattare, tillsammans hitta en väg framåt.

Kommande mandatperiod kommer att bli tuff för regeringen. Mycket ska göras, resurserna är begränsade och därtill ett väldigt jämnt parlamentariskt läge. För oss studenter är det viktigt att högre utbildning inte glöms bort eller nedprioriteras. Och där litar vi på att du, Mats Persson, kommer vara garanten för att högskolefrågorna ständigt står på agendan. Vi kommer att behöva dig. Och du kommer att behöva oss.

Så välkommen och grattis till ditt nya uppdrag som utbildningsminister, Mats. Vi ser fram en god en dialog och ett gott samarbete för en kvalitets- och framtidssäkrad lärarutbildning, och i förlängningen lärarkår, under kommande mandatperiod. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00