Lärarfack kritiska till förslag om EU-undervisning

SAMHÄLLSKUNSKAP. Undervisning om EU behöver stärkas, enligt ett tidigare utredningsförslag. Men de båda stora lärarfacken betackar sig för mer detaljstyrning.

Per-Anders Sjögren

I vintras presenterade en utredning sina slutsatser på hur inflytande och insyn över EU-beslut kan förbättras. En iakttagelse var att kunskapen om EU är dålig bland lärare och att det leder till brister i undervisningen och dåliga kunskaper bland eleverna.

Ett förslag var att stärka EU-undervisningen genom att förtydliga skolans styrdokument och att grund- och gymnasieskolans uppdrag att ta med EU-nivån i undervisningen om demokratifrågor ska stärkas ytterligare i kurs- och ämnesplanerna.

Men detta motsätter Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Ett skäl är att EU-frågan redan ingår i de olika planerna. Men dessutom leder det till en ännu större detaljstyrning av skolan. Och att ytterligare detaljstyra vad som ska tas upp i undervisningen är svårmotiverat i förhållande till lärarnas professionella frihet och den trängsel som redan finns i kurs och ämnesplaner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Dokumentation

Utredningens förslag om EU-undervisning

  • Skolans styrdokument ska stärkas ytterligare för att reflektera EU-nivåns betydelse för demokrati- och inflytandefrågor.
  • Kompetenssatsningar genomförs för lärare och skolledare.
  • Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, ska få i uppdrag att erbjuda särskilda EU-utbildningar för lärare vid landets journalistutbildningar.
  • Regeringen möjliggör fortbildning för yrkesverksamma journalister.
  • Sieps ska få ett särskilt uppdrag att genomföra utbildning för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting/regioner
  • Att regeringen beslutar om att stödja skolorna att anordna skolval till Europaparlamentet. 

Källa: Utredningen EU på hemmaplan: SOU 2016:10


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00