Läkemedelscentrum söker chef

MEDICIN. Ett statligt centrum för läkemedelsprövning ska inrättas för att stärka samarbetet mellan aktörer i läkemedelsindustrin. Arbetet med att bygga upp centrumet och att rekrytera en chef har påbörjats.

Ella Sundström

– Arbetet är i full gång. Vi hoppas att den första rekryteringen är klar under våren. Efter det kan arbetet med den praktiska verksamheten påbörjas, säger Ann Fust, förvaltningschefen på Vetenskapsrådet, till Altinget.

Strax före valet fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att inrätta ett statligt centrum för läkemedelsprövning i Göteborg.

– Läkemedelsindustrin är viktig för Sverige. Vi har god grund att stå på, men vi måste hela tiden vässa våra system för att göra nya genombrott och vara ett attraktivt land för internationella företag, sade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (FP), i samband med uppdraget.

När nya läkemedel ska testas i sjukvården, så kallade kliniska prövningar, krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer i läkemedelsindustrin. Centrumet kommer därför att ha en samverkande roll mellan sjukvårdshuvudmän, industri och den akademiska världen.

Sedan regeringsskiftet har det inte skett några ändringar i Vetenskapsrådets uppdrag.

– Vad jag har förstått fanns det inga politiska oenigheter, säger Ann Fust.

Verksamheten kommer att tillhöra Vetenskapsrådet, men en kommitté som utsedd av regeringen kommer att ha det innehållsliga ansvaret. Före årsskiftet tillsatte regeringen kommittén som för närvarande håller på med att rekrytera en chef till centrumet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024