Debatt

Kommunerna måste höja lönerna för välfärdens akademiker

Arbetsgivare måste satsa på bättre villkor för välfärdens akademiker. Jämfört med privatanställda akademiker släpar lönerna för välfärdens akademiker långt efter, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR.

Om erfarenhet och kompetens premieras kan kompetensflykten stoppas, skriver debattörerna.
Om erfarenhet och kompetens premieras kan kompetensflykten stoppas, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Heike Erkers
Markus Furuberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Inför vårens löneöversyn måste välfärdens arbetsgivare visa att de vill förbättra villkoren för välfärdens akademiker. Tyvärr nås vi i Akademikerförbundet SSR av signaler om att våra lokala förhandlare möts av motstånd från arbetsgivarna.

Handlar om större frågor

I grunden hänger frågan om bättre löner till välfärdens akademiker ihop med flera större frågor.

Hur ska framtidens svenska välfärd se ut? Vill vi bygga en äldreomsorg med rätt förutsättningar för personalen att ge de äldre en likvärdig omsorg för alla? Och även ge chefer i äldreomsorgen rätt förutsättningar att stötta medarbetarna? Vill vi stärka vårdens alla delar och inte glömma viktiga grupper som hälso- och sjukvårdens kuratorer? Vill vi stärka socialtjänstens möjlighet att fånga upp ett barn som hamnar utanför, på grund av missbrukande föräldrar eller kriminella kompisar? Vill vi ha en skola där det finns plats också för en elevhälsa där skolans kuratorer får rätt förutsättningar att fånga upp elevens hela livssituation för att lotsa rätt i utbildningen?

Måste prioritera rätt

Det tycker vi. Men då måste välfärdens arbetsgivare prioritera rätt. Behoven är många och stora, det vet vi. Bland dessa får arbetsgivarna inte glömma att satsa på bättre villkor för välfärdens akademiker. Om erfarenhet och kompetens premieras kan kompetensflykten stoppas, något alla skulle tjäna på.

Jämfört med privatanställda akademiker släpar lönerna för välfärdens akademiker långt efter. Det är inte ett glapp som kan slutas på kort tid. Men nu måste de första stegen tas, precis som vi kommit överens om i vårt centrala avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

”För framtidens svenska välfärd”

Tyvärr får vi signaler om att våra förhandlare möter motstånd och att utvecklingen i vissa fall går åt fel håll.

Heike Erkers och Markus Furuberg
Akademikerförbundet SSR

Den centrala avtalsrörelsen är över. Nu börjar det riktiga arbetet med att utveckla den lokala lönebildningen i kommuner och regioner. Det är nu dags för välfärdens arbetsgivare lokalt att visa att de förmår att genomföra det vi tror att de innerst vill: bygga en stabil organisation för framtidens svenska välfärd. Då måste kompetens och erfarenhet belönas med bättre villkor. Från Akademikerförbundet SSR är det något våra förhandlare kommer att stå upp för lokalt på varje plats där löneöversynerna drar igång under våren.

Utvecklingen går åt fel håll

Tyvärr får vi signaler om att våra förhandlare möter motstånd och att utvecklingen i vissa fall går åt fel håll. Vi tror inte att det är av illvilja från arbetsgivarnas sida. Vi tror att de ser samma behov vi ser. Därför är det av yttersta vikt att de lyssnar på vad vi har att säga och startar ett lokalt utvecklingsarbete med att ta fram karriärmodeller och strategier för lönekarriärer för välfärdens kunskapsintensiva akademikeryrken. Vi står nu lokalt upp för det vi arbetade för i den centrala avtalsrörelsen:

  • Satsa ordentligt på kommuners och regioners kompetensförsörjning. Det måste gå att göra lönekarriär så att erfarna akademiker stannar kvar och utvecklas med verksamheten, i stället för att som enda utväg byta jobb.
  • Avlasta chefer och akademiker med administrativt stöd och inrätta och värdera specialisttjänster högre. Akademiker ska inte förlora tusentals kronor per månad för att de valt svåra och viktiga jobb i kommuner och regioner.
  • Investera i den kunskapsintensiva välfärden. Här måste regeringen säkra finansieringen. För tillfället är överskotten i kommuner och regioner 39 miljarder kronor större än i fjol på grund av regeringens satsningar – så just nu finns prioriteringar att göra för arbetsgivarna.

Den centrala avtalsrörelsen är slut. För vår del börjar nu fas två – vi tror och hoppas att arbetsgivarna är beredda att lyssna på oss. Vi ska göra allt för det.

Markus Furuberg, förhandlingschef.
Markus Furuberg, förhandlingschef. Foto: Akademikerförbundet SSR / ViaTT
Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.
Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00