Debatt

Kakabaveh: Stäng skolor som missbrukar religionsfriheten

DEBATT. Varje gång missförhållande i religiösa friskolor uppmärksammas säger politiker att skolorna borde stängas. Men istället ökar antalet. Nu måste riksdagen ställa sig bakom ett förbud mot friskolor som missbrukar religionsfriheten, skriver Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh.

Foto: Vänsterpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Amineh Kakabaveh (V)
riksdagsledamot

Det är ingen hemlighet att frågan om hedersförtryck har diskuterats livligt inom Vänsterpartiet. Ibland har tonläget varit onödigt hårt. Men nu förväntar sig väljarna att partiet ska uppträda enat och tydligt. Hedersförtrycket drabbar 240 000 ungdomar och de som tiger om eller relativiserar denna verklighet är feminismens dödgrävare.

När förortsfeminister som höjer rösten mot hedersförtryck får höra att de är ”husblattar”, ” rasist och islamofob” så är detta ett uttryck för såväl rasism som patriarkat. Dessa krafter ska självklart inte backas upp med våra gemensamma skattemedel och politiskt. De är en konservativ kraft för minskad jämlikhet och därmed omöjliga som demokratiska och feministiska partiers  allierade. 

Barn tvingas 

Nästan dagligen får vi rapporter om hur barn i religioners namn indoktrineras i olika medeltida trossystem. Exempelvis nekas legitimiteten av evolutionsläran (exempelvis Hällebergsskolan) och det rapporteras också att barn utsatts för ren hjärntvättning som liknar psykisk tortyr som till och med resulterat i självmordsförsök. Barn tvingas att leva med regler som kan (till exempel) inkludera uppfattningen om att datorer är djävulens verktyg (Plymouthbröderna). Barn tvingas också att växa upp under könssegregerade undervisningsformer (exempelvis i flera muslimska skolor).

Apartheidliknande åtskillnad

Det har i flera sammanhang rapporterats att skolor accepterat en uppdelning mellan pojkar och flickor på ett apartheidliknande sätt, åtskillnad i skolbussar, undervisning i sex- och samlevnad, gymnastik och idrott och att vissa friskolor utifrån religiösa motiveringar tillämpar könsapartheid. 

Verkligheten är en annan

Efter varje uppmärksammat avslöjande om liknade missförhållanden uttalar sig en del politiker om att dessa skolor borde stängas. Men i verkligheten växer antalet religiösa friskolor. Trots ständiga avslöjanden om allvarliga brott mot barns och kvinnors mänskliga rättigheter fortsätter missförhållandena i en rad religiösa skolor. 

Missbrukar religionsfriheten

En plats i riksdagen är inte ett mål i sig, utan ett medel för att få något gjort.

Självfallet är det så att religionsfriheten är en given rättighet i en demokrati. Men demokratin borde inte kunna utnyttjas och missbrukas i syfte att indoktrinera barn i ovetenskapliga eller vetenskapsfientliga läror och inte heller tvingas till ett liv under könsapartheids regelsystem som råder i vissa diktaturer. 

Ska stängas med omedelbar verkan

Därför anser jag att religiösa och friskolor och de skolor som praktiserar könssegregation och vägrar att inkludera moderna vetenskapliga kunskaper i undervisningen – skall stängas med omedelbar verkan. Detta vill jag att riksdagen ställer sig bakom och ger regeringen till känna. 

En riksdagsplats är ett medel

En plats i riksdagen är inte ett mål i sig, utan ett medel för att få något gjort. Nu fortsätter jag min kamp tillsammans med alla de aktivister för jämlikhet och rättvisa som stöttat mig även i motgång. I den här valrörelsen har jag fått ta emot så mycket kärlek från människor i alla åldrar och med alla möjliga nationaliteter här hemma och internationellt. Jag glömmer er inte.  

För de utsatta flickorna och kvinnorna

Ingen har kunnat tysta mig. Ingen ska få tysta er. Det är er jag vill representera. Att kämpa emot hedersförtryck, klankultur och andra starka patriarkala strukturer och religiös fundamentalism är en stor del av den feministiska och antirasistiska kampen. Tillsammans fortsätter vi kampen för våra och allas rättigheter inte minst de mest utsatta flickor och kvinnorna.

Nämnda personer

Amineh Kakabaveh

Ordförande Varken hora eller kuvad (VHEK)
fil. mag. socialt arbete (Stockholms uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00