Debatt

Kakabaveh: Folkbildningsrådet måste dra åt bidragskranen

DEBATT. Folkbildningsrådet har bekvämt hävdat att andra regler gäller för statsanslag de själva fördelar. Nu måste regeringen visa att de värnar mer om utsatta minoriteter än om hatpredikanter och islamistiska studieförbund, skriver Amineh Kakabaveh (-).

"Pengarströmmen till Ibn Rushd har fortsatt trots den upprepade kritik som förts fram mot förbundet och dess medlemsorganisationer."
"Pengarströmmen till Ibn Rushd har fortsatt trots den upprepade kritik som förts fram mot förbundet och dess medlemsorganisationer."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Amineh Kakabaveh (-)
Riksdagsledamot och ordförande, vhek 


Studieförbundet Ibn Rushd har sedan 2005 tagit emot statsanslag som sammanlagt överstiger en kvarts miljard kronor.

Pengaströmmen till Ibn Rushd har fortsatt, trots den upprepade kritik som förts fram mot förbundet och dess medlemsorganisationer. Svenska kommittén mot antisemitism har pekat på upprepade fall av inbjudningar till antisemitiska talare. Medier har skrivit om organisationens samarbete med islamistiska och antisemitiska organisationer, till exempel Milli Görus. 

Ibn Rushd har anmält Sverige till FN och menat att kampen mot hedersförtryck är islamofobi. Forskare har pekat på att flera av Ibn Rushds medlemsorganisationer har en organisatorisk koppling till Muslimska brödraskapet.

Undviker antisemitism och homofobi

I interpellationsdebatten påminde utbildningsministern om hur Olof Palme kallade folkbildningen för ”demokratins vapensmedja”. Jag är övertygad om att Palme då inte tänkte sig islamister som smeder.  

Amineh Kakabaveh (-)
Riksdagsledamot

Folkbildningsrådet blev till slut tvungna att tillsätta en granskning av Ibn Rushd. I sin rapport kunde utredaren Erik Amnå slå fast att Ibn Rushd var ideologiskt knutet till Muslimska brödraskapet. Amnå skrev om hur förbundet konsekvent undviker ämnen som antisemitism och homofobi, samt att organisationen har en patriarkal struktur där en snäv grupp av män styr.

Vidare hette det att Ibn Rushd var en intolerant miljö där motståndare till hedersförtryck avfärdas som ”husblattar” om de har utländsk bakgrund. Berättigad kritik utifrån har slagits bort, samtidigt som de egna företrädarna framställt sig som representanter för ett enhetligt muslimskt civilsamhälle.

"Dra åt bidragskranen"

Amineh Kakabaveh (-).
Amineh Kakabaveh (-). Foto: Denny Lorentzen

Den kritik som funnits mot Ibn Rushd blev alltså i stort bekräftad av Folkbildningsrådets egen utredning. Men ändå ville man inte dra åt bidragskranen. Generalsekreterare Maria Graner tog i stället fasta på ett argument om att just folkbildningsverksamhet måste ha ”en större frihetsgrad” än andra demokratibidrag. 

Rådet valde annan väg

Här är det intressant att jämföra med hur andra bidragsgivare har agerat i liknande situationer. I Göteborg finns just nu en politisk majoritet för att strypa alla bidrag till Ibn Rushd på grund av extremistkopplingar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) beslutade 2016 att både neka och kräva tillbaka alla bidrag till Ibn Rushds medlemsorganisation Unga Muslimer (SUM). Kammarrätten har senare slutgiltigt bekräftat beslutet att SUM är en organisation som inte respekterat ”demokratiska idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Men Folkbildningsrådet har bekvämt hävdat att andra regler gäller för just de statsanslag de själva fördelar. Rådet skickade i stället ut ett brev till kommuner, regioner och myndigheter där de beklagade att slutsatserna i den egna utredningen ”används som argument för att minska eller helt dra in bidrag till studieförbundet Ibn Rushd”.

Avslöjandena om Ibn Rushd och deras medlemsorganisationer har fortsatt. Nyligen tvingades Folkbildningsrådets styrelse erkänna att de behövde förstärka kontrollen över fördelade statsanslag.

Regeringen dröjer

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har i ett interpellationssvar till mig lovat att regeringen kommer att återkomma med ett lagförslag med tydligare demokrativillkor för alla föreningsbidrag, även till folkbildningen. Men regeringen dröjer. Och hur ska ansvarig minister kunna lita på att Folkbildningsrådet inte fortsätter att hävda sin egen frihetsgrad?

"Hånar kvinnors rättigheter"

Regeringen måste visa att de värnar mer om utsatta minoriteter, integration och att motverka diskriminering och hedersförtryck än om hatpredikanter och islamistiska studieförbund, Muslimska brödraskapets förlängda arm. Vi kan inte tillåta att skattepengar hamnar i fickorna på religiösa patriarkat som hånar kvinnors rättigheter.

I interpellationsdebatten påminde utbildningsministern om hur Olof Palme kallade folkbildningen för ”demokratins vapensmedja”. Jag är övertygad om att Palme då inte tänkte sig islamister som smeder.  

Nämnda personer

Amineh Kakabaveh

Ordförande Varken hora eller kuvad (VHEK)
fil. mag. socialt arbete (Stockholms uni., 2005)

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

Maria Graner

Tidigare generalsekreterare Folkbildningsrådet
Pol. mag. (Uppsala uni., 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00