Debatt

IQ Samhällsbyggnad: Öka budgeten och låt Sverige bli ett föregångsland

DEBATT. Innovation inom samhällsbyggnad kan öka Sveriges konkurrenskraft och ge oss en möjlighet att ta en tätposition globalt. Men för att det ska fungera behövs ökade forskningsmedel, skriver Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad. 

Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har rollen att ge förutsättningar för och skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer, skriver debattören. 
Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har rollen att ge förutsättningar för och skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer, skriver debattören. Foto: Sandberg / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anita Aspegren
Vd, IQ Samhällsbyggnad

Vår bebyggda miljö är grunden för ett välfungerande samhälle. Människors vardag består av många aktiviteter som är beroende av de omkringliggande förutsättningarna, i form av byggnader, tillgängliga transportsystem och annan infrastruktur.

Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har som roll att ge förutsättningar för och skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Viktiga nycklar

Om vi ska klara att bygga framtidens hållbara samhälle med människan i centrum och samtidigt hantera klimatutmaningen måste samhällsbyggnadssektorn mobilisera och kunskapsfronten flyttas framåt.

Forskning och innovation är viktiga nycklar i arbetet med att utveckla samhällsbygget och ökade forskningsmedel behövs.

Växla upp satsningar

Sverige har förutsättning att vara en permanent världsutställning för hållbart samhällsbyggande.

Anita Aspegren
IQ Samhällsbyggnad

Därför har samhällsbyggnadssektorn samlats kring ett gemensamt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. I inspelet ger vi förslag på statliga satsningar som kan accelerera omställningen och samtidigt säkra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.

Vi har förväntningar på att regeringen möter upp utmaningarna med ökade forskningsmedel riktade mot samhällsbyggande och fortsätter att utveckla och växla upp lyckade satsningar där näringsliv, akademi, offentliga aktörer investerar tid och resurser.

Exportera kunnande

I inspelet lyfter vi områden som är centrala för hållbart samhällsbyggande och för sektorns bidrag till arbetet med klimatutmaningen och Agenda 2030-målen.

När vi tar en ledande roll internationellt i klimatomställningen och hållbarhetsarbetet kan Sverige inte bara bli en förebild och inspiration för andra länders klimatarbete, utan också ett globalt föregångsland som exporterar vårt kunnande.

Sverige har förutsättning att vara en permanent världsutställning för hållbart samhällsbyggande.

Satsa på innovation

För att säkerställa Sveriges tätposition behöver vi fortsätta att förstärka satsningar på forskning och innovation. Det handlar om digitalisering, cirkulär ekonomi, resursanvändning och energieffektivisering, men också om nya material och materialutveckling.

Vi behöver mer kunskap om hur vi kan transformera, förvalta och återbruka det som redan är byggt och vilka nya affärs- och verksamhetsmodeller som då behövs.

Vi föreslår riktade forskningssatsningar som leder till ett modernt, hållbart och effektivt byggande.

Central roll

En god livsmiljö ger människor förutsättning att känna trygghet och bidrar till att skapa delaktighet i samhällets olika delar. Forskningen har en central roll i att bistå med utökade kunskaper om vanor och beteenden. Kunskap krävs för att kunna planera, bygga, renovera, transformera med människan i centrum.

Attraktiva livsmiljöer

När vi ska skapa attraktiva livsmiljöer är delaktighet och förståelse för behov och beteenden en förutsättning.

Vi föreslår därför att de 17 befintliga strategiska innovationsprogrammen kompletteras med ett nytt program inriktat på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus.

Förutsättning för rörlighet

Ett stort kunskapsuppbyggande och utvecklingsarbete står för dörren. Forskningsmedel behövs för att säkerställa långsiktig kunskapsuppbyggnad inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.

I inspelet lyfter vi bland annat vikten av att säkerställa att de som går doktorandutbildning ges tillräcklig lång finansiering. Det behövs även ökade förutsättningar för rörlighet, dels genom flexibilitet i utbildningssystemet där samhällets behov snabbt kan fångas upp och manifesteras i utbildningssatsningar, dels genom utökade möjligheter för yrkesverksamma att gå mellan akademi och näringsliv eller offentlig sektor.

Sverige i tätposition

Sektorns aktörer kommer att fortsätta att utveckla framtidens hållbara samhällsbyggande för att skapa attraktiva livsmiljöer, öka Sveriges konkurrenskraft och ge Sverige möjlighet att ta en tätposition globalt.

För att åstadkomma detta behövs ökade forskningsmedel till samhällsbyggandet. Näringslivet möter redan i dag upp de statliga medlen med samfinansiering och kommer att fortsätta med det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024