Debatt

Inför ett nationellt vaccinationsprogram för utsatta och äldre  

Det är dags för regeringen att realisera vad riksdagen redan för två år sedan beslutade om och som det råder konsensus om i både regering och riksdag, nämligen att införa ett nationellt vaccinationsprogram för utsatta grupper och äldre, skriver Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Foto: Mikael Fritzon/TT, Anders Norderman
Anders Åkesson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Som patientorganisation företräder vi personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Inte sällan är sjukdomarna långvariga eller sjukdomstillstånd som är livet ut. Utifrån det är vi tacksamma för den rådande ambitionen att utveckla en mer nära och välfungerade primärvård, som kan ge trygghet och kontinuitet för individer med kroniska sjukdomstillstånd.  

Altingets gratis nyhetsbrev

Oroande utveckling

Dessvärre känner vi oro för att utvecklingen mot en god och nära vård haltar fram i regionerna utan karta och kompass. Regionerna verkar ha svårt att säkerställa att nya effektiva preventiva insatser införs på ett jämlikt sätt över hela landet. Ett tydligt exempel är den snabba utvecklingen vi ser vi inom vaccin för vuxna och där det i dag finns oroväckande skillnader i vaccinationsgraden både mellan och inom regioner.

Ett vaccinationsprogram för vuxna i riskgrupp skulle ge ett effektivt skydd mot ohälsa och därmed ett längre och rikare liv.

I Sverige finns inte något sammanhållet vaccinationsprogram för äldre eller kroniskt sjuka personer. Vi vet att nationella vaccinationsprogram fungerar, Sverige har under många år och mycket framgångsrikt vaccinerat barn genom ett sådant program. Det möjliggör också att nya vaccin kan tas in i barnvaccinationsprogrammet när de godkänts och bedömts effektiva. Programmet möjliggör att nästan alla barn i Sverige är vaccinerade.

Ett vaccinationsprogram för vuxna i riskgrupp skulle ge ett effektivt skydd mot ohälsa och därmed ett längre och rikare liv. En friskare befolkning innebär också lägre belastning på hälso- och sjukvården, vilket är nog så viktigt i en tid där bristen på vårdplatser är akut och där kommuners och regioners ekonomi är hårt pressad av kostnadsökningar och en svagare konjunktur.  

Skulle skydda liv 

Frågan om att öka tillgängligheten till vaccin för riskgrupper har diskuterats brett – under pandemin blev frågan både mer allmänt känd och akut. När pandemin nu ligger bakom oss är det viktigt att ta vara på denna medvetenhet i frågan. Nästa logiska steg är därför att gå vidare med att införa ett nationellt vaccinationsprogram för kroniskt sjuka personer och äldre. 

Många av pusselbitarna finns redan på plats. Redan 2022 tillkännagav riksdagen för den dåvarande regeringen att ett vaccinationsprogram för äldre ska införas. Sedan 2022 finns det ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker för personer i som ingår i riskgrupp. Vaccination mot RS-virus diskuteras brett, både i Sverige och i andra jämförbara länder. RS-virus drabbar utsatta grupper hårt och ett vaccin mot sjukdomen skulle redan på kort sikt skydda liv.  

Riksförbundet HjärtLung menar att det är dags för regeringen att realisera vad riksdagen redan för två år sedan beslutade om, och vilket det råder konsensus om i såväl regering som riksdag, nämligen att införa ett nationellt vaccinationsprogram för personer i riskgrupper och äldre. Vi vet vad en infektion kan leda till för individer som har hjärt-, kärl- eller lungproblem. Hjälp människor med långvariga och kroniska sjukdomar att få ett bättre skydd.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00