I dag svarar Ekström om gymnasielagen och yrkesprogrammen

BESKED. Utbildningsministern kommer till riksdagen för att svara på frågor om gymnasielagen, trösklar till vuxenutbildningen samt vad man ska göra för att öka genomströmningen på yrkesprogrammen.

Under torsdagen kommer utbildningsminister Anna Ekström (S) till riksdagen för interpellationsdebatt. Det är totalt tre interpellationer som ställts till ministern från riksdagsledamöter. 

Utbildningsutskottets vice ordförande, Roger Haddad (L), vill ha svar om gymnasieskolans yrkesprogram. Senaste åren har antalet sökande till yrkesprogrammen ökat något, men för första gången sedan 2011 har andelen elever som tar yrkesexamen från yrkesprogram minskat. 

Samtidigt rapporterar branscher och företag om anställningsbehovet av fler med gymnasial yrkesutbildning. 

Login