Om  
Anna-Karin Lindblom

Hon blir Folkbildningsrådets nya generalsekreterare

Anna-Karin Lindblom har valts till ny generalsekreterare för Folkbildningsrådet under fredagsförmiddagen. Hon tillträder i juni och kommer närmast från en roll som departementsråd på arbetsmarknadsdepartementet.

Foto: Kerstin Westeson
Anders Gustafsson

– Folkbildningen är ett blodomlopp för demokrati, bildning och kultur i samhället och hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Åren inom folkbildningspolitiken gav mig en respekt och tilltro till folkbildningens särart och möjligheter, och samtidigt en förståelse för vikten av att statsbidraget hanteras korrekt, säger Anna-Karin Lindblom i ett pressmeddelande.

Var enhetschef för folkbildning

Bland Anna-Karin Lindbloms meriter märks att hon var regeringens särskilda utredare för inrättandet av Institutet för mänskliga rättigheter. Relevant i sammanhanget är att hon mellan 2013 och 2016 var departementsråd på utbildningsdepartementet och enhetschef med ansvar för folkbildning och ungdomspolitik.

I augusti 2022 utsågs hon till direktör för Statens medieråd, en post hon hade fram tills att rådet införlivades med Mediemyndigheten vid årsskiftet 2023/2024.  

Folkrättsjurist

Anna-Karin Lindblom är disputerad folkrättsjurist med inriktning på mänskliga rättigheter och civilsamhälle.

Det var i oktober förra året som det stod klart att Maria Graner efter sju år skulle sluta som generalsekreterare. Det beskrevs som något som hon och styrelsen hade ”kommit överens om”.

Läs också

Anna-Karin Lindblom tillträder under en tid då Folkbildningsrådets roll är under utvärdering och analys. Hennes första dagar på jobbet kommer att sammanfalla med att särskilde utredaren Christer Nylander senast den 14 juni ska presentera slutbetänkandet av sin utredning Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden.

Kan ersättas av myndighet

Den tillsattes av dåvarande S-regeringen och utbildningsminister Anna Ekström. I september 2023 fick den ett tilläggsdirektiv av den nuvarande regeringen, där en av punkterna var att ”överväga om styrningen och medelstilldelningen helt eller delvis ska hanteras av en eller flera befintliga myndigheter i stället för av Folkbildningsrådet och redovisa sådana alternativ”.

Läs också

Regeringen har redan tagit över en av Folkbildningsrådets uppgifter. Den bestämmer numera hur stor andel av folkbildningsanslaget som ska gå till studieförbunden respektive folkhögskolorna. Först därefter fördelar Folkbildningsrådet vidare medlen.

Punkt i Tidöavtalet

Folkbildningsrådet finns med som sista punkt i Tidöavtalet. Där står det att ”systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet i stället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras.”

– Vi är väldigt glada över att kunna rekrytera Anna-Karin Lindblom till rollen som ny generalsekreterare. Hon har en gedigen erfarenhet från statsförvaltningen, en stor kunskap om folkbildningen och hon är en uppskattad ledare, säger Folkbildningsrådets ordförande Inger Ashing.

Nämnda personer

Anna-Karin Lindblom

Departementsråd, arbetsmarknadsdepartementet
Doktor i folkrätt (Uppsala uni., 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00